Na czym polega kredyt technologiczny?

2014-07-31 15:34:46

W ramach pomocy finansowej wspierającej rozwój gospodarczy Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza sukcesywnie nowe warianty finansowania dla firm. Jak plasuje się wśród nich kredyt technologiczny?

Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie uczestniczy w alokacji funduszy pochodzących z krajowego budżetu oraz Unii Europejskiej. Kilka lat temu wprowadził tzw. premię technologiczną, która miała posłużyć jako spłata kredytu technologicznego w innym banku o charakterze komercyjnym. Czym właściwie jest sam kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny a premia technologiczna

Kredyt jest udzielany na podstawie parametrów dyktowanych przez rynek. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia wynegocjowania warunków między bankiem a kredytobiorcą. Celem kredytu technologicznego nie może być finansowanie dużych projektów inwestycyjnych, które swoją wartością przekraczają sumę 50 mln euro. Premia technologiczna wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego to środki na spłatę kredytu technologicznego zaciągniętego w banku. Samo przyznanie tego typu premii podlega kolejnym obostrzeniom.

Warunki uzyskania kredytu technologicznego

Kto może ubiegać się o takie świadczenie? Beneficjentem tego rozwiązania finansowego mogą być mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej przez hasło mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa trzeba rozumieć firmy, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczne obroty nie przewyższają 50 mln euro a/lub sumaryczny bilans roczny nie przekracza 43 mln euro. Siedziba firmy musi znajdować się na terenie Polski. Oczywistym faktem jest posiadanie zdolności kredytowej, co pozostaje kwestią indywidualną każdego klienta i wymogów stawianych przez instytucję bankową. Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi banku i BGK, może ubiegać się o finansowanie przez kredyt technologiczny. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy planują wdrożenie nowoczesnej technologii.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam