Kredyt firmowy mimo zaległości w ZUS i US

2014-08-07 12:52:06

Zdolność kredytowa to podstawowy warunek uzyskania kredytu w banku. Jak wpływają na nią zaległości firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i urzędzie skarbowym?

Każdy, kto stara się o finansowanie bankowe, powinien wiedzieć, że zostanie prześwietlony wszerz i wskroś przez bank. Największy kłopot mają osoby, które nieterminowo regulowały własne zobowiązania finansowe. Niełatwy start kredytowy zaliczą także podmioty gospodarcze z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak banki badają zdolność kredytową?

Nie jest to niestety kwestia regulowana przez polskie prawo. Zapisy w ustawie mają charakter dosyć enigmatyczny i nie ustalają żadnych konkretnych ram. Dlatego banki cechuje swego rodzaju dowolność w aspekcie szacowania możliwości finansowych kredytobiorców. Nie inaczej jest w przypadku firm. Wiele banków za minimalny staż działalności gospodarczej obiera dwa lata. Oczywiście nie jest to poparte żadnym odgórnym czynnikiem. Zdarzają się bowiem kredyty dla firm istniejących od kilku dni albo dla osób, które dopiero planują założenie działalności gospodarczej. Analizując zdolność kredytową firm, instytucja finansowa bierze pod uwagę wyniki finansowe, sprawdza historię i wiarygodność kredytową firmy oraz bada składki wpłacane do ZUS i US. Co dzieje się w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie opłacał składek regularnie?

Szansa na kredyt przy zaległościach ZUS i US

Prowadzenie firmy wiąże się z pewnymi obowiązkami. Jednym z nich jest terminowe uiszczanie składek do ZUS i US. Ignorancja w tym zakresie może przynieść negatywne efekty podczas starania się o finansowanie bankowe. Każdy przedsiębiorca wnioskujący o kredyt jest proszony przez bank o przedłożenie dokumentów potwierdzających regularne wpływy do urzędów. Niekiedy niektóre banki, przy niskich kredytach, nie wymagają tego dokumentu. Jeżeli jednak bank wymaga potwierdzenia świadczeń, zaś przedsiębiorca nie opłacał ich regularnie bądź w ogóle, może mieć to negatywne skutki w staraniu się o kredyt. Jeżeli zaległości nie są duże, należy je jak najszybciej spłacić – najlepiej jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt. Jeżeli zaległość opiewa na większą kwotę, należy ustalić harmonogram spłat zadłużenia.

Ilona Maciejuk