Procedura leasingowa od kuchni

2014-05-20 18:07:00

Wszystkim niewtajemniczonym, a także tym, którzy chcą usystematyzować wiedzę na temat leasingu, prezentujemy, jak przebiega proces wnioskowania o leasing.

Procedura leasingowa, czyli pośrednie etapy prowadzące do celu, jakim jest wzięcie określonego i wybranego przez nas przedmiotu w leasing, może być podzielona na sześć istotnych kroków.

Pierwszy krok procedury leasingowej to wybranie odpowiedniego przedmiotu leasingu. Będzie to albo sprzęt techniczny, albo maszyna. W tej chwili możemy brać coraz więcej rzeczy w leasing, gdyż oferty firm leasingowych są znacznie rozszerzone w stosunku do tego, jak prezentowały się jeszcze kilka lat temu. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ firma leasingowa potrzebuje dokładnych informacji na temat tego, jaki przedmiot będzie finansować. Informacje na temat pojazdu lub maszyny, na którą się zdecydowaliśmy, będą mieć największy wpływ na koszty leasingu.

Kolejnym krokiem jest oczywiście wybór firmy leasingowej. Tutaj należy skupić się na dwóch istotnych kwestiach. Pierwszą z nich jest to, czy firma będzie chciała sfinansować nam zakup określonego przedmiotu. Może to być uzależnione od zakresu prowadzonych przez nią działań lub doświadczenia na danym polu. Druga kwestia to wymagania, jakie stawia firma leasingowa leasingobiorcy. Te wymagania dotyczą zarówno zdolności leasingowej, jak procedury przyznawania finansowania, obejmującej kwestie formalne oraz finansowe.

Następnym etapem jest przedstawienie dokumentacji na temat naszej działalności gospodarczej. Do tego dochodzi oczywiście wniosek o leasing. W kwestii dokumentów firmy najczęściej wymagają od leasingobiorcy dokładnego przedstawienia zaświadczeń opisujących jego aktualną sytuację finansową.

Po etapie złożenia dokumentów i wniosków następuje ocena i wydanie decyzji. Decyzje negatywne są wydawane, gdy składający wniosek nie spełni wymagań formalnych lub nie spełni wymagań finansowych (np. znajduje się na czarnej liście dłużników). W przypadku decyzji pozytywnej obie strony przechodzą do sporządzenia umowy leasingowej. W skład takiej umowy wchodzi protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu, harmonogram spłat leasingu, ogólne warunki umowy, a także deklaracja wekslowa.

Ostatni krok to uiszczenie wszystkich niezbędnych opłat wstępnych na konto firmy leasingowej. Ta z kolei przeleje należną kwotę na rachunek dostarczyciela sprzętu. Długość trwania poszczególnych etapów jest zależna od specyfiki sytuacji (rodzaj sprzętu, czas dostarczenia dokumentów, wydania decyzji).

Tomasz Słupczyński