Przerwa w spłacie rat kredytu może się nie opłacać

2014-05-08 18:31:00

Kryzys finansowy sprawił, że znacznie pogorszyła się sytuacja finansowa wielu polskich rodzin. Sporo osób straciło pracę i nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań kredytowych. Jest jednak szansa na tzw. wakacje kredytowe, czyli czasowe zawieszenie spłaty kredytu.

Różne są kredyty i różne okresy spłaty, a przy tym nie można przewidzieć, co zdarzy się za kilka lub kilkanaście lat. Przed kryzysem nikt nie spodziewał się, że on nadejdzie i pozbawi pracy aż tak wiele osób, co z kolei uniemożliwi im wywiązywanie się z zobowiązań finansowych, w tym spłacanie rat kredytów. W sytuacjach, w których kredytobiorcy nie są w stanie temu sprostać, gdyż diametralnie zmieniła się ich sytuacja budżetowa, istnieje możliwość porozumienia się z bankami. Bank może odroczyć termin spłaty kredytu. Mogą to być tzw. wakacje kredytowe, a więc wspomniane czasowe zawieszenie spłaty rat kredytu, może to być też karencja w spłacie zobowiązań bankowych, która oznacza jedynie spłacanie odsetek. Którą opcję wybrać? Jeżeli nie mamy pieniędzy nawet na spłatę odsetek, to sytuacja jest jasna – wybieramy wakacje kredytowe, które w różnych bankach są inne. Musimy przy tym pamiętać, że każda przerwa w spłacie zobowiązań bankowych oznacza określone dodatkowe koszty.

Jakie konsekwencje mogą ponieść starający się o takie odroczenie spłaty rat? Jest ono możliwe w większości banków – inne są tylko zasady w udzielaniu takich czasowych zawieszeń spłaty kredytów. Jeżeli kredytobiorcy decydują się na takie rozwiązania, muszą w bankach złożyć odpowiednie wnioski i czekać na decyzję, która nie zawsze musi być pozytywna. Czy jest to opłacalne? Za każde wydłużenie spłaty kredytu pożyczkobiorca ponosi dodatkowe koszty – tzw. wakacje kredytowe, które banki reklamują jako korzystne, wcale nie są bezpłatne, to tylko chwyt marketingowy. W wielu bankach zapłacić też trzeba za samo umożliwienie zawieszenia spłaty. Można się zastanawiać, czy takie rozwiązanie jest opłacalne. Nawet jeśli nie, czasami staje się koniecznością. Na jakiś czas rozwiązuje problem.

Niestety, nasi rodacy mają coraz większe kłopoty ze spłatą kredytów: początkowo tylko kredytów gotówkowych, obecnie coraz częściej kredytów hipotecznych. Nie jest to komfortowa sytuacja ani dla kredytobiorców, ani dla banków, dlatego oferty typu wakacje kredytowe oraz karencja spłaty kredytów są potrzebne, nawet jeśli nakładają na kredytobiorców dodatkowe koszty.

Ilona Maciejuk