Wady spłaty kredytu w obcej walucie

2014-04-04 14:09:00

Spłata kredytu zaciągniętego w obcej walucie może nie być korzystna dla kredytobiorcy. Jakie wady ma taka forma regulowania pożyczki?

Spłata zobowiązania zaciągniętego w obcej walucie w złotówkach może wiązać się z koniecznością skorzystania z nieatrakcyjnych kursów walut. W bankach kredytobiorca spotyka się ze spreadami walutowymi, czyli różnicami między wartościami cen kupna oraz sprzedaży walut, które odbiegają od tych, jakie można spotkać na rynku - i to na niekorzyść kredytobiorcy.

Spred walutowy, będący różnicą między kursem kupna oraz sprzedaży, może być dowolnie zmieniany przez bank, co odbywa się nierzadko bez świadomości klientów. W przypadku pożyczki w obcej walucie, spłacanej w złotówkach różnica w kursach walut może stanowić ważny koszt ukryty. Banki bardzo często korzystają z możliwości uzyskania na różnicach kursowych dodatkowych zysków. Problem polega przede wszystkim na zawyżaniu przez banki kursów walut dla spłat w złotych w stosunku do kursów rynkowych. Konsumenci mogą wprawdzie spłacać raty bezpośrednio w walucie obcej, ale niestety niektóre banki nie dają możliwości takich wpłat. Wiele instytucji, ze względu na nieprowadzenie obsługi kasowej obcej waluty, obliguje do spłaty zadłużenia w formie przelewu na konto walutowe. Ewentualna próba zmiany sposobu regulowania rat może być dokonana tylko raz dla całego okresu trwania umowy. Taka zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy kredytowej, którego przygotowanie jest w większości instytucji dodatkowo płatne. Dla kredytów walutowych często konieczne jest również otworzenie płatnego rachunku walutowego celem obsługiwania kredytów.

Jak uniknąć ukrytych opłat? Posiadanie darmowego rachunku w obcej walucie pozwala na dokonywanie zakupów waluty na własny rachunek. Nabywając walutę, warto brać pod uwagę element ryzyka związany z tym, że kursy w kantorach mogą nie być atrakcyjniejsze od kursów bankowych. W kantorach spread walutowy może również się wahać, co sprawi, że samodzielny zakup waluty będzie raz opłacalny, a innym razem nie. Zgodnie z rekomendacją KNF, spłata kredytu walutowego w obcej walucie powinna być udostępniona przez bank. Klient powinien jednak brać pod uwagę ograniczenia stawiane przez banki. W części banków nie ma obsługi kasowej, a liczba miejsc, w których można dokonywać wpłat gotówki w obcej walucie jest ograniczona. W takiej sytuacji konieczne może być założenie rachunku rozliczeniowego w danym banku, co może wiązać się z pewnymi kosztami. W zamian za to można uniknąć niekorzystnych spreadów ustalanych w bankach i zyskać na niższych kosztach spreadu, otrzymując niższą miesięczną ratę pożyczki.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam