Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego?

2014-04-28 09:06:00

Konsumenci zaciągający kredyt marzą o jak najszybszej jego spłacie. Pytanie brzmi, czy spłata zobowiązania przed terminem jest rzeczywiście korzystna i ile ona kosztuje.

Kredyty konsumenckie niekoniecznie muszą być kredytami wysokokwotowymi. To może oznaczać, że np. z powodu nagłego przypływu gotówki będziemy w stanie spłacić cały dług przed końcem umowy kredytowej. Wielu kredytobiorców chciałoby na taką operację się zdecydować, a to dlatego, by mieć zobowiązanie już z głowy i nie przejmować się nim więcej. Powstaje jednak dość istotny problem - czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście pożądane dla klientów banków?

Obecnie obowiązująca ustawa o kredycie konsumenckim umożliwia klientom wcześniejszą spłatę nie tylko części kredytu, ale także jego całości. Według przepisów prawa można to zrobić w każdym momencie obowiązywania umowy kredytowej. Przepisy regulują również wysokość rekompensaty należnej bankowi. Taka rekompensata nie może być wyższa niż 1 proc. spłacanej przedterminowo kwoty. W dużym skrócie, bank może pobrać maksymalną prowizję za możliwość takiej operacji w wysokości 1 proc., jeśli okres między datą przedterminowej spłaty należności, a jej końcowym terminem spłaty przekracza rok. Jeśli ten okres nie przekracza 12 miesięcy, to prowizja wyniesie maksymalnie 0,5 proc. spłacanej kwoty. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że takie przepisy dotyczą pożyczek o stałej stopie procentowej .

Dla osób, które decydują się na taki krok. ważne jest to, że całkowity koszt kredytu się obniża o koszty okresu. o który skrócono obowiązywanie umowy. W świetle tych informacji mogłoby się wydawać, że spłata kredytu przedterminowo zawsze jest opłacalna. W praktyce jednak tak nie jest. Wyżej opisane warunki są warunkami ogólnymi. Do nich dochodzą jeszcze warunki szczegółowe charakterystyczne dla każdej konkretnej oferty. Dopiero po uwzględnieniu dokładnej tabeli opłat i prowizji oraz dokonaniu niezbędnych obliczeń można jednoznacznie stwierdzić, czy warto jest spłacić część lub całość kredytu szybciej, czy może lepiej spłacać pozostałe raty zgodnie z umową.

Gdy uwzględnimy kwestie czysto finansowe, to prowizje za wcześniejszą spłatę będą siłą rzeczy wyższe w przypadku kredytów konsumenckich opiewających na wyższe kwoty (maksymalna kwota kredytu konsumenckiego to 255 550 tys. zł). Warto więc się zastanowić, czy chcemy np. zapłacić 1000 zł prowizji od wcześniej spłaconych 100 tys. zł kredytu konsumenckiego.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam