Pułapki czyhające na poręczyciela kredytu

2014-04-23 14:08:00

Poręczenie kredytu to najczęściej przyjacielska lub rodzinna przysługa. Na poręczyciela czekają jednak różne pułapki.

Wiele osób podejmuje decyzję o poręczenie kredytu ze względów rodzinnych lub koleżeńskich. Wydaje się, że nie można okazać swojej troski lub pomocy w większy sposób niż poręczając pożyczkę. Zanim jednak podejmiemy wyrazimy na to naszą zgodę w przypływie przyjaźni lub współczucia, warto zapoznać się ze wszystkim konsekwencjami takiego kroku. Mamy tu na myśli przede wszystkim konsekwencje finansowe.

Trzeba wiedzieć, że poręczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za określone zobowiązanie. Ta odpowiedzialność odnosi się do takich elementów jak odsetki za opóźnienie w spłacie, odsetki kredytowe, wydatki wierzyciela związane z dochodzeniem roszczenia, a także szereg innych kwestii. Jeśli nie ustalimy w umowie poręczenia dokładnego zakresu odpowiedzialności, to możemy być zaskoczeni nierzadko wysokimi wydatkami dodatkowymi. Warto więc ograniczyć poręczenie tylko do należności głównej.

Kolejną istotną kwestią w umowie poręczenia jest zaznaczenie, że jako żyrant będziemy odpowiadać za należność dopiero w chwili nieskutecznej egzekucji z majątku kredytobiorcy. Jeśli tego nie ustalimy, możemy być zmuszeni do spłacania np. kolejnej raty za kredytobiorcę.

Osoby decydujące się na poręczenie powinny również wiedzieć, że śmierć kredytobiorcy nie zwalnia ich z obowiązku uregulowania należności wynikających z umowy pożyczki. W dalszym ciągu żyrant jest za nią odpowiedzialny - razem ze spadkobiercami.

Równie istotną kwestią jest uwzględnienie w umowie informacji, że bank jest zobowiązany do informowania poręczyciela o każdej zaległości w spłacie kredytowej. To ma zasadnicze znaczenie, ponieważ chroni przed większymi wydatkami wynikającymi z niewiedzy o narastających zaległościach. Poręczyciel musi również zadbać o to, aby każda zmiana w umowie kredytowej była z nim konsultowana. Z racji tego, że jest on zabezpieczeniem spłaty, ma obowiązek wiedzieć na temat wszelkich przeobrażeń umów.

Na koniec chcemy wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest fakt, iż bycie poręczycielem obniża zdolność kredytową. Zanim więc zdecydujemy się na pomoc poręczycielską, trzeba się upewnić, czy sami nie planujemy w najbliższej przyszłości skorzystania z pożyczki. Informacje o poręczeniach trafiają do BIK, a tym samym są dostępne dla banków, w których będziemy wnioskować o kredyt dla siebie.

Renata Grochowska