Marcowe promocje kredytów hipotecznych

2014-03-25 23:49:00

Dogodne warunki kredytów hipotecznych można znaleźć w specjalnych ofertach. Jak kształtują się najnowsze, marcowe promocje na polskim rynku bankowym?

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie. Z tego powodu, decydując się na ten produkt bankowy, warto szukać ofert, które zapewnią niskie koszty pożyczki. Nierzadko najlepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po promocyjne oferty, w przypadku których można liczyć na brak prowizji, niższe marże czy atrakcyjne oprocentowanie. Aby wytypować najlepszy kredyt hipoteczny w marcu 2014 r., posłużymy się przykładem pożyczki opiewającej na 300 tys. zł, zaciąganej przy wkładzie własnym wynoszącym 20 proc. wartości nabywanego mienia nieruchomego. 

Jedną z najatrakcyjniejszych ofert na rynku kredytów hipotecznych w marcu 2014 r. można znaleźć w BNP Paribas. W przypadku zobowiązania, którego spłata rozłożona jest na 30 lat oprocentowanie nominalne pożyczki we wspomnianej instytucji wynosi 4,16 proc. W ofercie możliwe jest skorzystanie z dodatkowych środków na dowolne cele oraz karencji w spłacie kredytu. Bank nie nalicza prowizji a marża wynosi 1,45 proc. Równa rata w przypadku interesującej nas kwoty pożyczanej na 30 lat zamyka się w granicach 1425 zł. Z oferty Kredyt Mieszkaniowy „Promocja - ubezpieczenie KH 21” mogą skorzystać klienci, którzy spełniają określone warunki. Przede wszystkim wnioskodawca powinien przez okres co najmniej 5 lat od skorzystania z oferty użytkować Konto Osobiste w pakiecie L lub XL. Wymaga się, żeby rachunek konsumenta przez co najmniej 5 lat był comiesięcznie zasilany kwotą nie niższą niż 1 proc. udzielonego kredytu. Na rachunku osobistym należy wykonać co najmniej 3 transakcje bezgotówkowe w każdym miesiącu przez okres 5 lat. Ponadto od interesanta oczekuje się wykupienia ubezpieczenia osobowego lub przystąpienia do tego ubezpieczenia wraz z ubezpieczeniem mienia. Na niższą marżę mogą liczyć klienci, którzy na cele niemieszkaniowe przeznaczą maksymalnie 20 proc. kwoty pożyczanej. Gdy udział celów niemieszkaniowych w kwocie kredytu wynosi więcej niż 20 proc, marża zwiększa się do 0,20 pp. 

W zestawieniu najlepszych marcowych kredytów hipotecznych uwzględnić należy także ofertę PKO Banku Polskiego „Własny Kąt Hipoteczny” - w ofercie pakietowej. Gdy klient zdecyduje się na skorzystanie z promocji, instytucja nie naliczy prowizji, a oprocentowanie wyniesie 4,16 proc. Z kredytu mogą skorzystać osoby, które zdecydują się użytkowanie karty kredytowej, założenie rachunku osobistego, przystąpienie na 4 lata do ubezpieczenia od utraty pracy oraz polisy na życie. Dla kredytu na 300 tys. rata równa wyniesie 1460 zł. Ponadto 25 proc. sumy otrzymanej z pożyczki może być przeznaczone na dowolny cel. Co więcej, bank zapewnia możliwość negocjacji wysokości marży oraz miesięczne wakacje kredytowe zwalniające z konieczności spłacania raty raz w roku. Na koszty zobowiązania składa się również ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Dodatkowe ubezpieczenie w postaci polisy nie jest wymagane.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam