Sposoby finansowania działalności bieżącej firmy

2014-03-18 21:09:00

Firmy, w zależności od celu, są w stanie wykorzystać różne sposoby finansowania. Które z nich sprawdzą się w przypadku pokrycia kosztów związanych z działalnością bieżącą przedsiębiorstwa?

Finansowanie działalności firmy możliwe jest za pomocą kapitału własnego lub kapitału pozyskanego z zewnątrz. Zdobycie funduszy obcych, zwłaszcza w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm, z reguły nie jest łatwe.

Pozyskanie nowego wspólnika

Jednym ze sposobów na zwiększenie kapitału własnego jest pozyskanie nowego inwestora. Takie rozwiązanie nie musi prowadzić do utraty kontroli nad prowadzoną działalnością, gdy firma zdecyduje się na przekształcenie w spółkę cichą. Podobnie jest w przypadku spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych, gdzie nowy wspólnik otrzymuje status komandytariusza. Uzyskanie kapitału na bieżące działania od wspólników, akcjonariuszy, udziałowców wymaga jednak dzielenia się z nimi zyskami. Znalezienie wspólników może być korzystne, choć nie zawsze jest łatwym procesem.

Wykorzystanie kredytów bankowych

Do najpopularniejszych sposobów na zdobycie dodatkowych pieniędzy na działalność bieżącą firmy należy kredyt bankowy. Na przywołany wcześniej cel przeznaczane są kredyty obrotowe, udzielane w rachunku bieżącym lub rachunku kredytowym. Kredyt w rachunku bieżącym może stanowić produkt zwany overdraftem. W takim przypadku okres kredytowania wynosi rok, a spłacający ma możliwość dowolnego spożytkowania otrzymanych funduszy. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym mogą mieć różny charakter.

Kredyt obrotowy może być kredytem docelowym, w przypadku którego środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie określonej transakcji. Cel takiej pożyczki jest jasno określony w umowie kredytowej. Stałe transakcje można uregulować z pieniędzy pochodzących z pożyczki w formie linii kredytowej. Do powtarzalnych płatności, które firma może w ten sposób zrealizować, należą: nabycie surowców, towarów dla przedsiębiorstwa czy sfinansowanie dostaw materiałów.

Linia kredytowa może być również kredytem odnawialnym, z którego można skorzystać po spłacie wcześniejszego zadłużenia. Taki produkt finansowy jest nazywany kredytem revolvingowym.

Inną formą finansowania wydatków przedsiębiorstwa są kredyty kasowe, sprawdzające się przy chwilowych problemach finansowych. Omawiane kredyty są udzielane na kilka dni, a ich atutem jest niwelowanie skutków nierównomiernego wpływu należności. 

Kolejną formą pożyczki są kredyty sezonowe, będące kredytami obrotowymi kierowanymi do firm, w przypadku których świadczenie usług, sprzedaż czy produkcja mają charakter okresowy, a spłata zobowiązania odbywa się po uzyskaniu wpływów z danego sezonu. Na rynku bankowym spotyka się również kredyty na pokrycie wymagających zobowiązań.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam