Kto spłaci kredyt hipoteczny po rozstaniu?

2014-03-03 17:00:00

Rozstanie małżonków nie zwalnia ich z obowiązku regulowania rat kredytowych. Na jakich warunkach spłacany jest kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Rozstanie sprawia spore trudności osobom, które wspólnie zaciągnęły zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego. O wiele łatwiej ustalić opiekę nad dzieckiem, niż podzielić spłatę kredytu hipotecznego na dwie osoby. Nawet po rozwodzie małżonkowie są zobowiązani do wspólnego spłacania kredytu mieszkaniowego. Dla banków eksmałżonkowie są traktowani jako współkredytobiorcy. Z przywołanym problemem spotyka się coraz większa liczba osób, gdyż liczba rozwodów w Polsce stale rośnie, a jak wskazują dane GUS, prawie jedna czwarta małżeństw rozpada się.

Sprawdź też: Stan cywilny wpływa na zdolność kredytową!

Bank nie podzieli kredytu

Nawet w przypadku, gdy jeden z małżonków wyprowadzi się z mieszkania kupionego za kredyt hipoteczny, nadal musi spłacać raty zobowiązania. Rozwód wraz z podziałem wspólnego majątku nie wpływa na umowę kredytową, która funkcjonuje dokładnie na takich samych zasadach jak przed rozwodem - małżonkowie aż do czasu uregulowania zobowiązania są solidarnymi dłużnikami. Instytucja może wymagać uiszczania rat zobowiązania zarówno od obojga klientów jak też od każdego z osobna. Jedynym wyjątkiem są postanowienia umowne zapisane w dokumentach kredytowych. Mogą one zawierać zwolnienie jednej z osób ze spłaty zobowiązania.

Jakie możliwości mają małżonkowie po rozwodzie?

Po rozwodzie małżonkowie mogą podjąć negocjacje z bankiem w celu przejęcia długu przez jedną ze stron. Jeśli instytucja wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, jest podpisywany aneks do umowy kredytowej, ale dopiero po zbadaniu zdolności kredytowej osoby, na którą przepisany ma zostać kredyt.

Sprawdź też: Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Po rozwodzie zobowiązania bankowe podjęte wspólnie przez byłych już małżonków nie przechodzą automatycznie na jednego z nich. Oboje nadal w takim przypadku są solidarnie odpowiedzialni za spłatę zobowiązania. Najlepszym rozwiązaniem dla takich osób jest sprzedaż mieszkania lub domu. Z uzyskanej kwoty można spłacić kredyt. Jest to jednak wyjście jedynie dla osób, których kwota pożyczki nie przekracza znaczenie wartości nieruchomości lub wartość nieruchomości jest dużo wyższa od sumy wierzytelności pozostałej do spłaty. Z takiej możliwości najczęściej nie mogą skorzystać osoby mające kredyty we frankach, gdyż przy zobowiązaniach w tej walucie suma kredytu bywa zwykle dużo wyższa niż wartość mienia nieruchomego. Przypisanie kredytu jednemu z eksmałżonków to konieczność ponownego przechodzenia procedury badania zdolności kredytowej.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam