Walutowe kredyty gotówkowe dla Polaków pracujących za granicą

2014-01-17 03:00:00

Wielu Polaków pracujących poza granicami kraju ubiega się o kredyt w polskich bankach. Czy kredyt gotówkowy w walucie, w której otrzymujemy wynagrodzenie, może być lepszym rozwiązaniem niż pożyczka w złotówkach?

Jednym z często spotykanych warunków stawianych przez banki osobom zatrudnionym poza granicami kraju, starającym się o kredyt w placówce na terenie Polski, jest posiadanie rachunku bankowego w polskiej instytucji oraz comiesięczne przelewanie na niego dochodów. Jest to spore utrudnienie, gdyż wielu zagranicznych pracodawców wypłaca wynagrodzenie na konto w kraju, w którym prowadzi działalność. Pracownicy w takiej sytuacji nie mają możliwości przelewania pensji na rachunek w polskim banku. Rozwiązaniem może być wówczas przedstawienie dokumentów o otrzymywanych dochodach, na podstawie których rozpoczniemy proces ubiegania się o finansowanie.

Ważny kraj zatrudnienia

Banki w odmienny sposób postrzegają klientów zatrudnionych w Polsce oraz poza jej granicami. Spośród osób pracujących za granicą, w najlepszej sytuacji są te, wykonujące pracę na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach skandynawskich, nienależących do UE. Polacy prowadzący poza granicami kraju własną działalność gospodarczą zazwyczaj nie mają szans na kredyt w polskiej instytucji. Znacznie łatwiej uzyskać wsparcie finansowe, gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie kontraktu lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Na uprzywilejowanej pozycji stoją też często osoby na stanowiskach menedżerskich.

Sprawdź też: Praca za granicą a kredyt. Który bank pożyczy?

Potwierdzenie zdolności kredytowej

Od klienta mieszkającego i pracującego za granicą banki wymagają dopełnienia wielu formalności. Zdarza się, że wnioskodawca musi udokumentować brak zaległości w spłacaniu aktualnych zadłużeń bądź brak pożyczek w kraju, w którym aktualnie przebywa. W takim przypadku konieczne bywa przedstawienie zaświadczeń z instytucji odpowiadającej polskiemu BIK-owi. Materiały z reguły muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dlaczego kredyt w obcej walucie jest opłacalny?

Chcąc zapewnić sobie najdogodniejsze warunki kredytowania, najlepiej zaciągnąć pożyczkę w walucie, w której uzyskujemy dochód. W ten sposób pomijamy ryzyko kursowe, czyli niekorzystne zmiany w kursach walut, w jakich otrzymujemy wynagrodzenie oraz spłacamy podjęte zobowiązanie. Przy kredytach gotówkowych ryzyko kursowe nie jest wysokie, bo od momentu wnioskowania o pożyczkę do czasu jej wypłaty zwykle nie upływa dużo czasu, podczas którego kurs waluty mógłby ulec drastycznym zmianom, ale zawsze występuje. Kolejnym atutem kredytów walutowych jest to, że możemy przy nich liczyć na niższe raty dzięki temu, że ich oprocentowanie jest wyliczane w oparciu o inne wskaźniki międzybankowe niż w przypadku kredytów w złotówkach.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam