Czy oprocentowanie to największy koszt kredytów w bankach?

2014-01-20 12:05:00

Cena kredytu wielu osobom kojarzy się wyłącznie z jego oprocentowaniem nominalnym, podczas gdy jest ono zaledwie jednym z elementów wpływających na całkowite koszty zobowiązania. Bardzo ważnymi zmiennymi, decydującymi o wartości spłacanej pożyczki są prowizje, marże oraz wydatki związane z opłatami administracyjnymi i ubezpieczeniem kredytu. 

Wielu konsumentów selekcjonuje oferty kredytów na podstawie wysokości raty pożyczki lub wartości oprocentowania nominalnego. Obie zmienne nie są miarodajnymi wskaźnikami, mówiącymi wiele na temat rzeczywistych kosztów podejmowanego przez nas zobowiązania. Dobrze wiedzieć, że dodatkowe wydatki związane z danym produktem bankowym bardzo często są w stanie sprawić, że mimo korzystnego oprocentowania kredyt okaże się nieopłacalny.

Prowizje bankowe i ich wpływ na koszt kredytu

Prowizja bankowa występuje przy większości udzielanych przez banki pożyczek. Opłata w formie procentu od łącznej sumy, której użycza instytucja, jest doliczana do kwoty regulowanej przez klienta. Pożyczając 100 tys. zł przy prowizji wynoszącej 10 proc. będziemy musieli oddać 110 tys. zł (wyłączając z obliczeń inne dodatkowe wydatki). Od całościowej sumy zobowiązania (wraz z prowizją i innymi kosztami) bank będzie naliczał odsetki, stanowiące zwyczajowe oprocentowanie kredytu. Jeśli chcemy spłacić podjęte zobowiązanie przed terminem, lepszym wyjściem może okazać się kredyt z mniejszą prowizją, a większym oprocentowaniem.

Obniżki kosztów kredytu w promocyjnych ofertach

Wiele banków w promocyjnych ofertach proponuje obniżone oprocentowanie kredytów. Przed zdecydowaniem się na taką propozycję dobrze sprawdzić, czy korzystne warunki obowiązują przez cały czas trwania umowy kredytowej. Ponadto warto skontrolować pozostałe koszty danego zobowiązania.

Marża w kredytach hipotecznych

Marża banku to jedna z tych wartości, dzięki których wierzyciel zarabia na kredycie i to ona wraz ze stopami procentowymi obowiązującymi na rynku międzybankowym (WIBOR) decyduje o wysokości oprocentowania nominalnego. Marża jest niezmienna przez cały okres trwania umowy, a przed podpisaniem dokumentów możliwe jest niekiedy negocjowanie jej wysokości.

Ubezpieczenie kredytów

Do kosztów towarzyszących zaciąganym kredytom zalicza się także ubezpieczenie. Często bywa ono obowiązkowych sposobem zabezpieczenia spłaty wierzytelności. Banki, stosując wymóg wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia, zmniejszają ryzyko związane z niewywiązaniem się przez klienta z umowy. Przy zobowiązaniach krótko- i średnioterminowych częściej można spotkać oferty, które nie zobowiązują do zaciągnięcia pożyczki z ubezpieczeniem, jednak w większości przypadków wymagane jest wówczas ustanowienie alternatywnego zabezpieczenia spłaty (np. w postaci podpisu pod umową poręczyciela). Warto pamiętać, że wysokość składki ubezpieczeniowej może znacznie zwiększyć rzeczywiste koszty pożyczki.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam