Znamy listę banków z „Bezpiecznym kredytem 2%”

BGK podało do wiadomości, w których bankach można już ubiegać się o preferencyjny kredyt 2%. Alior, Pekao, PKO BP, BPS, SGB-Bank i VeloBank – na razie tylko one mogą dokonywać dopłat i udzielać gwarancji wkładu własnego.

Obecna lista banków współpracujących zBGK w programie "Pierwsze mieszkanie", na który składa się finansowanie zakupu nieruchomości w ramach „Bezpiecznego kredytu 2%” obejmuje tylko 6 instytucji:

  • Alior,
  • Pekao,
  • PKO BP,
  • BPS,
  • SGB-Bank,
  • VeloBank

ale już wiemy, że niebawem znajdą się na niej kolejne banki. Zgodnie z zapewnieniami BGK lista ma być aktualizowana na bieżąco.

Przypomnijmy, że program o "Bezpieczny kredyt 2%" z dopłatą do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu mogą się ubiegać osoby do 45 lat i chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny. Jeśli o kredyt wnioskują wspólnie osoby prowadzące jedno gospodarstwo domowe, wystarczy, że warunek wieku spełni co najmniej jedna z nich.

Bezpieczny kredyt jest udzielany z okresowo stałą stopą procentową na preferencyjnych zasadach, które obejmują dopłatę do rat, przysługującą przez 10 lat. Kredyt może być spłacany jedynie w formule stałych rat kapitałowych (czyli malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie obowiązywania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie jedynie 2%, powiększone o marżę, prowizję i pozostałe opłaty bankowe (o ile będą pobierane).

Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu jest zasada, zgodnie z którą beneficjenci programu nie mogą posiadać w dniu udzielenia kredytu ani przed nim mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota kredytu z dofinansowaniem sięga do 500 tys. zł a dla małżeństw lub wychowawców co najmniej jednego dziecka: 600 tys. zł.

Kredytobiorca może wnieść wkład własny w maksymalnej wysokości 200 tys. zł. W przypadku braku całości lub części wkładu własnego, istnieje możliwość skorzystania z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam