Znaczny spadek kosztów kredytów w euro - barometr Comperia.pl

2012-03-09 13:49:03

W drugim w 2012 r. notowaniu Barometru na szczególną uwagę zasługuje znaczący spadek wartości kosztów kredytów w przypadku kredytów wyrażonych w euro. Jest to efekt zarówno zachowania złotego, jaki i rynkowych stóp procentowych.

Konstrukcja wskaźnika

Wskaźnik obejmuje wszystkie elementy oferty kredytowej składające się na koszt dla klienta, a więc:

- prowizję
- wszelkiego rodzaju ubezpieczenia (niskiego wkładu, na życie, inne)
- odsetki
- spread (w przypadku kredytów walutowych)
- wycenę nieruchomości

Wskaźnik odnosi się do kosztu kredytu w dniu jego publikacji. W przypadku kredytów walutowych wskaźnik uwzględnia miesięczną zmianę kursów walutowych oraz spread walutowy. Barometr Hipoteczny jest wyliczany zawsze dla kredytu o tej samej wysokości (250 tys. zł) i o tym samym okresie spłaty (30 lat).

Wskaźnik pokazuje średni koszt kredytu dla 10 najtańszych ofert bankowych.
Komentując zmiany barometru możemy wskazywać na przyczyny tego zjawiska (zmiana oprocentowania, kosztów przyznania, wysokości spreadu itd.). Historia publikacji wskaźnika czytelnie prezentuje procesy dokonujące się na rynku kredytów hipotecznych.

Wskaźnik przyjmuje wartości w punktach. Każdy 1 tys. zł kosztu to jeden punkt. Jeżeli np. całkowity koszt kredytu wynosi 300 tys. zł, wówczas wysokość wskaźnika wyniesie 300 pkt.

Wysokość kredytu: 250 tys. zł
Wartość nieruchomości: 360 tys. zł
Okres spłaty: 30 lat
Raty równe
Przelicznik: 1 punkt = 1 tys. zł

 
9.11
10.11
11.11
12.11
01.12
02.12
CHF
487
-
-
-
-
-
PLN
578
577
584
586
588
576
EUR
497
468
480
478
495
441
USD
733
620
702
662
588
561

Komentarz analityka:

Na przestrzeni miesiąca polska waluta umocniła się wobec euro o ok. 15 gr. Z kolei 3-miesięczna stawka LIBOR spadła o 17 pkt. bazowych z 1,12 do 0,95 proc. W przeciwieństwie do poprzedniego miesiąca pozytywne dla kredytobiorców zmiany na poszczególnych rynkach przełożyły się na realnie lepsze oferty banków.

Umocnienie złotego oraz spadek rynkowych stóp procentowych miały swoje przełożenie również na spadek wysokości kosztów kredytów w dolarach amerykańskich. Odczyt wskaźnika zniżkował o 27 pkt. do najniższego poziomu od września 2010 r.

W tym przypadku liczba ofert jest niewielka. Zaledwie 3 banki oferują kredyty w USD. Zmian marż w tym przypadku nie obserwowaliśmy, więc wynik całkowicie odzwierciedla procesy, jakie zaszły na rynku złotego oraz krótkoterminowych stóp procentowych USD.

Jeśli chodzi o kredyty w polskiej walucie tutaj barometr uwidocznił niewielki spadek. Wyniósł on 12 pkt. i obecnie znajduje się poniżej 580 pkt.

Ze względu na niemal całkowite wycofanie się banków z kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich zaprzestaliśmy publikacji barometru dla tej waluty. Damian Rosiński
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam