Znaczne zmiany rynkowych stóp procentowych-Kredytometr Comperii

2010-06-07 09:07:43

Comperia regularnie śledzi zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Co tydzień porównujemy wysokości miesięcznych rat dla zobowiązań zaciąganych we wszystkich najważniejszych walutach. Szukasz kredytu hipotecznego? Sprawdź, jaka waluta jest najstabilniejsza, a jaka najtańsza.

W ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy do czynienia ze znacznymi zmianami rynkowych stóp procentowych dla najważniejszych walut. Znacząco zmieniały się także notowania na rynku walutowym. Comperia.pl pokazuje, jak wahania te wpłynęły na wysokość miesięcznych obciążeń z tytułu spłat kredytów hipotecznych.
 
Rynkowe stopy procentowe
Największe zmiany dotyczące stóp procentowych miały miejsce w stosunku do dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. W pierwszym przypadku trzymiesięczny LIBOR USD wzrósł o prawie 0,2 pkt. proc, w drugim natomiast odnotowaliśmy porównywalny spadek – o 0,15 pkt. proc. W rezultacie rynkowe stopy procentowa dla tych dwóch walut wynoszą obecnie 0,54 i 0,08 proc. w skali roku. Nieznaczne zmiany dotknęły także stopy EURIBOR oraz polskiego WIBOR-u.
 
Kredyty w walutach obcych
W związku ze znacznymi wahaniami rynkowych stóp procentowych oraz kursów notowań wszystkich najważniejszych walut znacznie wzrosły miesięczne raty kredytów denominowanych do euro, dolara i franka. W porównaniu do początku mają tego roku obciążenia z tytułu raty modelowego kredytu hipotecznego w wysokości 200 tys. zł, zaciągniętego na okres 30 lat, wzrosły od niecałych 10 złotych (CHF) do prawie 100 złotych (USD).
 
Najtańszą opcją na rynku w dalszym ciągu pozostają natomiast zobowiązania denominowane do euro. Miesięczna rata to wydatek na przeciętnym poziomie 850 złotych. Nieznacznie droższe są także kredyty hipoteczne we frankach – ok. 900 złotych. Za zobowiązanie w dolarach przyjdzie nam natomiast zapłacić prawie 980 złotych.
 
Kredyty w złotych – stabilne ale drogie
Znacznie mniejsze wahania miesięcznych rat dotyczą osób zadłużonych w rodzimej walucie. Posiadacze kredytów hipotecznych w złotych muszą liczyć się miesięcznie z wydatkiem na poziomie ok 1 050 złotych. W obecnej sytuacji rynkowej jest to niewiele więcej niż w przypadku zobowiązań denominowanych do dolara amerykańskiego.
 
Także dostępność kredytów w złotych rośnie najszybciej. Pomimo rekomendacji T banki coraz chętniej udzielają pożyczek nawet do 100 proc. wartości nieruchomości. Dla osób ceniących stabilność domowych finansów kredyt hipoteczny w złotych jest zatem optymalnym rozwiązaniem.
 

Zmiana wysokości rat kredytów hipotecznych

zmiany rynkowych stóp procentowych

Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 
Zmiana wysokości średniego oprocentowania kredytów hipotecznych
zmiany rynkowych stóp procentowych
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

Zmiana wysokości średnich kursów spłaty kredytów hipotecznych

zmiany rynkowych stóp procentowych

Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl