Zmiany w kosztach kredytów hipotecznych w III kwartale 2011 roku- raport Hipotrendy

2011-11-25 12:25:12

Jak kształtowało się oprocentowanie kredytów hipotecznych? Jak zachowywały się rynkowe stopy procentowe WIBOR i LIBOR? Jak zmieniały się kursy walut w III kwartale 2011 roku? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w trzeciej części raportu Comperii- Hipotrendy.

Oprocentowanie

Jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów hipotecznych wyrażonych w polskim złotym oraz euro, to miniony kwartał można uznać za względnie stabilny. Wahania jakie dało się zauważyć nie przekroczyły bowiem 0,05 punktu procentowego. Zdecydowanie inaczej sprawa wygląda w przypadku zobowiązań udzielonych w CHF i dolarze amerykańskim. W przypadku tego pierwszego mamy blisko 11 proc. spadek oprocentowania. Wynika to przede wszystkim z przeprowadzonej interwencji przez Szwajcarski Bank Centralny, który to w sierpniu 2011r. zobowiązał się do utrzymywania stóp procentowych na poziomie bliskim zeru.

Analizując oprocentowanie w dolarze amerykańskim to doskonale dało się zauważyć nieznaczny wzrost jego wartości z poziomu 1,97 proc. w lipcu do 2,07 proc. we wrześniu br. Zmiana ta nie wynika jednak z decyzji tamtejszego banku centralnego (FED), a tylko i wyłącznie z zachowania rynku, który najwyraźniej powoli zaczyna oczekiwać zmiany w dotychczas stosowanej polityce pieniężnej w Stanach Zjednoczonych.

 

Miesięczna zmiana oprocentowania kredytów w okresie lipiec-wrzesień 2011r. (wartości średniomiesięczne)
Waluta
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Zmiana w p.p.
Zmiana %
PLN
5,70%
5,71%
5,74%
0,04
0,70%
CHF
1,55%
1,44%
1,38%
-0,17
-10,97%
EUR
3,07%
3,05%
3,02%
-0,05
-1,63%
USD
1,97%
2,01%
2,07%
0,10
5,08%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Kwartalna zmiana oprocentowania kredytów w okresie
IV kw. 2010-III kw. 2011r. (wartości średniokwartalne)
Waluta
IV kw. 2010
I kw. 2011
II kw. 2011
III kw. 2011
Zmiana w p.p.
Zmiana %
PLN
4,86%
5,09%
5,41%
5,72%
0,86
17,70%
CHF
1,54%
1,54%
1,55%
1,46%
-0,08
-5,19%
EUR
2,49%
2,57%
2,89%
3,05%
0,56
22,49%
USD
2,01%
2,03%
1,99%
2,01%
0,00
0,00%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

WIBOR/LIBOR

Zachowanie rynkowych stóp procentowych WIBOR/LIBOR było analogiczne do zachowania opisywanego już wyżej oprocentowania. Najmniejsze zmiany dotyczyły stawki WIBOR 3M i LIBOR 3M EUR, a największe wahania dotyczyły LIBOR 3M CHF i LIBOR 3M USD. Innymi słowy najstabilniej zachowywały się stopy rynkowe dotyczące polskiego złotego i euro, a znaczne wahania dotknęły franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.

Miesięczna zmiana stawek WIBOR/LIBOR w okresie lipiec-wrzesień 2011r. (wartości średniomiesięczne)
Waluta
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Zmiana w p.p.
Zmiana %
PLN
4,70%
4,71%
4,74%
0,04
0,85%
CHF
0,18%
0,07%
0,01%
-0,17
-94,44%
EUR
1,53%
1,51%
1,48%
-0,05
-3,27%
USD
0,25%
0,29%
0,35%
0,10
40,00%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Kwartalna zmiana stawek WIBOR/LIBOR w okresie
IV kw. 2010-III kw. 2011r. (wartości średniokwartalne)
Waluta
IV kw. 2010
I kw. 2011
II kw. 2011
III kw. 2011
Zmiana w p.p.
Zmiana %
PLN
3,85%
4,09%
4,41%
4,72%
0,87
22,60%
CHF
0,17%
0,17%
0,18%
0,09%
-0,08
-47,06%
EUR
0,92%
1,03%
1,35%
1,51%
0,59
64,13%
USD
0,29%
0,31%
0,27%
0,29%
0,00
0,00%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

 

 

 

 

 

 

Kursy walut

Przyglądając się parom walutowym CHF/PLN; EUR/PLN; USD/PLN w ostatnich trzech miesiącach doskonale widać, że we wszystkich przypadkach polski złoty stracił na wartości. Największa deprecjacja polskiej waluty nastąpiła względem dolara amerykańskiego (prawie 10 proc.), potem względem euro (ponad 7 proc.) a na końcu wobec franka szwajcarskiego (ponad 6 proc.). Sytuacje taką należy tłumaczyć rosnącą awersją do ryzyka inwestorów globalnych wobec aktywów powszechnie uważanych za ryzykowne. Na nasze nieszczęście za takie właśnie uważane są waluty krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a zatem również polski złoty.

Miesięczna zmiana kursów walutowych (kurs spłaty kredytu) w okresie lipiec-wrzesień 2011r. (wartości średniomiesięczne)
Waluta
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Zmiana w zł
Zmiana %
CHF
3,48
3,80
3,69
0,21
6,03%
EUR
4,10
4,22
4,39
0,29
7,07%
USD
2,88
2,96
3,16
0,28
9,72%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Kwartalna zmiana kursów walutowych (kurs spłaty kredytu) w okresie IV kw. 2010-III kw. 2011r. (wartości średniokwartalne)
Waluta
IV kw. 2010
I kw. 2011
II kw. 2011
III kw. 2011
Zmiana w zł
Zmiana %
CHF
3,10
3,19
3,27
3,67
0,57
18,39%
EUR
4,08
4,06
4,07
4,23
0,15
3,68%
USD
3,01
2,98
2,84
3,00
-0,01
-0,33%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Marcin Zienkiewicz

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl