Wskaźniki Comperii – maj 2011. Sprawdź najnowsze trendy na rynku produktów bankowych

2011-06-16 09:34:13

W maju tego roku z jednej strony spłacający kredyty płacili wyższe raty, z drugiej oszczędzający uzyskiwali niższe dochody z lokat... Średni, miesięczny koszt spłaty portfela kredytowego w wysokości 100 tys. złotych wzrósł o 8 złotych, a zyski z oszczędzania 100 tys. złotych spadły o blisko 1 zł.

Czym są wskaźniki Comperii?

Wskaźniki Comperii to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz przed rokiem) zmieniały się: koszt pożyczającego i zysk oszczędzającego. Ten pierwszy koszt pokazuje ważony miesięczny koszt odsetkowy portfela kredytów na łączną kwotę 100 tys. zł. Na portfel kredytów składają się różne typy zadłużeń, z odpowiednim udziałem (na przykład kredyt hipoteczny z uwagi na przeciętnie relatywnie dużą wysokość stanowi 81 proc. wartości portfela). Wzrost tego wskaźnika (symbolizowany za pomocą czerwonej strzałki skierowanej w górę) ma dla kredytobiorców znaczenie negatywne, gdyż muszą oni więcej niż wcześniej zapłacić za pożyczone pieniądze.
 
Z kolei ów drugi wskaźnik oddaje ważony miesięczny zysk odsetkowy netto portfela lokacyjnego na łączną kwotę 100 tys. zł. (tutaj również poszczególne typy inwestycji mają różne udziały; np. lokata bankowa zajmuje 80 proc. portfela). Spadek tego indeksu (czerwona strzałka skierowana w dół) to dla osób zamierzających ulokować w bankach kapitał informacja, że w odniesieniu do poprzednich okresów, mają oni możliwość uzyskania niższych odsetek. Można także interpretować tę sytuację jako taką, w której banki słabiej niż w odpowiednim okresie w przeszłości konkurują o pieniądze klientów.
 

 

Wskaźniki Comperii maj 2011 Najnowsze trendy na rynku produktów bankowych

Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
 
Komentarz analityka Comperia.pl:
 
Tak wysoki wzrost kosztu kredytobiorców jest podyktowany wzrostem warszawskiej stopy pożyczek międzybankowych (WIBOR), która w ostatnim miesiącu przyrosła o 15 punktów bazowych. Istotnie przełożyło się to na wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) kredytów hipotecznych. Warto przypomnieć, że kredyty hipoteczne stanowią największy udział w portfelu kredytowym, w związku z czym wzrost kosztów z tego tytułu w znaczącym stopniu determinuje wzrost kosztu pożyczającego dla modelowego portfela.
 
Prawdopodobnie ten efekt może się utrzymać, przez co w kolejnych miesiącach możemy mieć do czynienia z dalszym wzrostem kosztów kredytobiorców. Jest to naturalne zjawisko w cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Dziwić może jedynie spadek zysku oszczędzającego, który powinien wzrastać wraz ze wzrostem stóp procentowych. Niestety banki w maju nie podejmowały zażartej walki o pieniądze klientów i nie spieszyły się z podnoszeniem oprocentowania lokat bankowych czy kont oszczędnościowych.

Pełna wersja raportu, uwzględniająca także relację obu wskaźników oraz aktywność banków na rynkach: kredytów oraz depozytów, jest dostępna tutaj.

Aktywność banków w zakresie zmian ofert w poszczególnych segmentach obrazują wskaźniki Comperii. W ostatnim czasie na rynku kredytowym zmianie uległo RRSO ponad 35 proc. ofert, natomiast w przypadku produktów oszczędnościowych było to jedynie 10 procent. Statystyki te nie odbiegają znacznie od poprzednich miesięcy, a ich celem jest pokazanie, który segment produktów bankowych jest w danym miesiącu bardziej preferowany przez banki.
 
Marcin Zienkiewicz
Analityk Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam