Wskaźniki Comperii-czerwiec 2011. Sprawdź najnowsze trendy na rynku produktów bankowych!

2011-07-26 10:53:51

Koniec drugiego kwartału tego roku wniósł na rynek kredytów i lokat wiele zmian. „Koszt pożyczającego” wzrósł o ponad 22,5 zł miesięcznie w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Z kolei drugi ze wskaźników - „Zysk oszczędzającego” - w tym czasie urósł o ok. 4 zł do poziomu 276,75 zł.

Czym są wskaźniki Comperii?

Wskaźniki Comperii to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz przed rokiem) zmieniały się: koszt pożyczającego i zysk oszczędzającego. Ten pierwszy wskaźnik pokazuje ważony miesięczny koszt odsetkowy portfela kredytów na łączną kwotę 100 tys. zł, w którym to kredyt hipoteczny stanowi 81 proc. tej wartości.
Wzrost tego wskaźnika (symbolizowany za pomocą czerwonej strzałki skierowanej w górę) ma dla kredytobiorców znaczenie negatywne, gdyż muszą oni więcej niż wcześniej zapłacić za pożyczone pieniądze.
 
Z kolei drugi wskaźnik oddaje ważony miesięczny zysk odsetkowy netto portfela lokacyjnego na łączną kwotę 100 tys. zł. (lokata bankowa ma tu 80-procentowy udział). Wzrost tego indeksu (zielona strzałka skierowana w górę) to dla osób zamierzających ulokować w bankach kapitał informacja, że w odniesieniu do poprzednich okresów, mają oni możliwość uzyskania wyższych odsetek. Można także interpretować tę sytuację jako taką, w której banki silniej niż wcześniej konkurują o pieniądze klientów.
 
Dodatkowo, Comperia prezentuje zmienność ofert na rynku kredytowym i lokacyjnym. Wykresy ukazujące zmienność ofert są wyrażone w ujęciu procentowym. Prezentują one odsetek ofert, których oprocentowanie zmieniło się (wzrosło, spadło lub oferta pojawiła się w danym okresie na rynku) w stosunku do wszystkich ofert dostępnych na rynku.
 
Niniejszy raport w pełnej wersji dostępny jest tutaj.
 
wskaźniki comperii czerwiec 2011 
 
Komentarz analityka Comperia.pl:
 
Tak wysoki wzrost kosztu kredytobiorców jest podyktowany wzrostem warszawskiej stopy pożyczek międzybankowych (WIBOR). W ciągu ostatniego półrocza stopa ta wzrosła z 3,92 proc. do 4,66 proc. przy wzroście stóp procentowych o 1 pkt. proc. (po czterech podwyżkach Rady Polityki Pieniężnej - każda o 0,25 pkt. proc.).
 
Wzrost kosztu pieniądza przekłada się na wyższe oprocentowanie i raty kredytów. Sytuacja ta jest najbardziej widoczna w segmencie kredytów hipotecznych, w przypadku których rata wyliczana jest w oparciu o oprocentowanie, czyli marżę banku i stopę WIBOR. Wyraźny wzrost kosztów pożyczającego jest podyktowany wysokim udziałem kredytów hipotecznych w tym wskaźniku (81 proc.).
 
Z kolei osoby skłonne do oszczędzania mogą mieć powody do zadowolenia. Z jednej strony bowiem coraz bardziej opłaca się deponować pieniądze na lokatach bankowych, gdyż podniósł się wskaźnik zysku oszczędzającego. (z 272,70 zł do 276,75 zł). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że jest to relatywnie niski przyrost wartości. Z drugiej strony porównanie danych z analogicznymi za ubiegły rok wywołuje pesymistyczny nastrój. O ile koszt pożyczającego jest zbliżony do tego z analogicznego okresu ubiegłego roku, o tyle oszczędzający zyskują dużo mniej niż rok temu.
 
Aktywność banków w zakresie zmian ofert pokazana jest na wykresach dostępnych w pełnej wersji raportu. Wynika z nich, że zmienność na rynku kredytowym znajduje się na podobnym poziomie jak w poprzednich trzech miesiącach. Pewne ożywienie wkradło się natomiast na rynek depozytów, a najlepszym tego dowodem jest zdecydowanie wysoka aktywność banków w segmencie lokat.
 
Marcin Zienkiewicz
Analityk Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl