Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto nadpłacać? cz.2

2009-09-18 14:44:15

Każdy z kredytobiorców ma ambicję wcześniejszej spłaty swojego kredytu hipotecznego. Znaczna większość spłacających kredyty, dysponujących nadwyżką finansową, deklaruje chęć przeznaczenia jej na spłatę zobowiązania wobec banku. Taki odruch należy uznać za naturalny, ale czy zawsze taka strategia finansowa ma sens?

Wczoraj pisaliśmy o pierwszym kroku analizy opłacalności wcześniejszej spłaty kredytu, czyli o opłatach karnych pobieranych przez banki. Dzisiaj zastanowimy się jaki wpływ na podjęcie przez nas decyzji o dokonaniu nadpłaty, będą miały rynkowe stopy procentowe oraz poziom naszego bezpieczeństwa finansowego.

Stopy procentowe

Analiza stóp procentowych jest jednym z najistotniejszych elementów, przy weryfikacji opłacalności wcześniejszej spłaty kredytu. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest oprocentowaniem zmiennym. Wraz ze zmianą stóp procentowych, na tzw. rynkach międzybankowych oprocentowania, zmienia się również oprocentowanie kredytu hipotecznego. W przypadku wzrostu stóp procentowych, wzrasta również oprocentowanie, a także rata kredytu. W przypadku kredytu wysokości 300 tys. zł zaciągniętego na 30 lat, wzrost oprocentowania np. z 5 na 7 proc. skutkuje wzrostem raty o prawie 400 zł. Powrót wysokości raty do poprzedniego niższego poziomu, wymagałby nadpłaty kredytu w kwocie aż 55 tys. zł.

Wysokość miesięcznej raty kredytu zaciągniętego na 30 lat, przy różnej wysokości oprocentowania.

Kwota kredytu

Oproc.

Rata

(miesięcznie)

300 000 zł

5%

1 610 zł

300 000 zł

7%

1 996 zł

245 000 zł

7%

1 630 zł

Jednak czy warto przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na spłatę kredytu? Wraz ze wzrostem oprocentowania kredytów, wzrasta również oprocentowanie produktów depozytowych, takich jak bankowe lokaty terminowe. Deponując oszczędności na wyżej oprocentowanej lokacie jesteśmy w stanie skutecznie zbilansować część dodatkowych kosztów odsetkowych. Jeśli podejmiemy większe ryzyko i ulokujemy oszczędności w bardziej agresywnych instrumentach finansowych, oferujących wyższą stopę zwrotu, mamy nawet szansę na to, że wzrost wartości naszych oszczędności będzie większy niż wzrost kosztów kredytowych. Pamiętać jednak należy o ryzyku inwestycyjnym i zachowaniu odpowiedniego horyzontu czasowego inwestycji.

Wysokość miesięcznych zysków z inwestycji, przy różnej stopie zwrotu.

Kwota inwestycji

Stopa zwrotu netto

Zyski

(miesięcznie)

55 000 zł

5%

229 zł

55 000 zł

7%

321 zł

55 000 zł

10%

458 zł

Powyższe rozważania dotyczą wzrostu stóp procentowych. Czy podobne wnioski można wyciągnąć przy spadających stopach? Gdy stopy procentowe spadają, rata kredytu maleje, nie przysparzając dodatkowych problemów z terminową obsługą kredytu. Co prawda niższe stopy procentowe, to także niższe oprocentowanie lokat bankowych, jednak zazwyczaj okres spadających stóp, to idealny moment na inwestycje w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne, które odnotowują w tym czasie ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Poduszka finansowa

Rozważając decyzję o nadpłacie kredytu pamiętać także należy, że raz nadpłaconego kredytu nie da się ponownie powiększyć, bez konieczności przejścia żmudnej analizy kredytowej. Pozbycie się całości swoich oszczędności drastycznie obniża nasze bezpieczeństwo finansowe. Na pewno nie warto więc przelewać na rachunek kredytowy całości swoich oszczędności. Zawsze należy zachować pewien bufor finansowego bezpieczeństwa, czyli tzw. poduszkę finansową, na nieprzewidziane wydatki.

Comperia.pl

Marta Ośko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam