Wcześniejsza spłata kredytu - czy to się opłaca?

2013-02-14 11:25:10

Osoba planująca zaciągnięcie kredytu w banku powinna mieć pewność, że poradzi sobie nie tylko z ze zwrotem pożyczonej kwoty, ale także ze spłatą naliczonych odsetek. A te drugie mogą być naprawdę wysokie! Jednym ze sposobów ich ograniczenia jest dokonanie wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu. Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada, jak tego dokonać.

Wcześniejsza spłata kredytu to „oddanie” bankowi części lub całości pożyczonej kwoty kredytu przed terminem jego wymagalności. Dzięki takiej operacji klient znacząco zmniejsza koszt swojego zobowiązania.

Zanim jednak kredytobiorca zdecyduje się na wcześniejszą spłatę swojego zadłużenia wobec banku, powinien dowiedzieć się czy taka operacja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Banki bowiem często pobierają prowizję za przedterminowe uregulowanie zadłużenia.

Niższa rata, czy krótszy okres?

Klient zainteresowany nadpłaceniem kredytu ma dwie opcje do wyboru. Po pierwsze, może zdecydować się na skrócenie okresu kredytowego i utrzymania wysokości płaconej raty na dotychczasowym poziomie. Po drugie - może obniżyć wysokość płaconej raty przy zachowaniu pierwotnego okresu spłaty. Która z tych metod jest lepsza dla klienta? Sprawdźmy to na przykładzie.

Klient zaciągnął kredyt gotówkowy na kwotę 20 tys. złotych na okres 60 m-cy. Oprocentowanie kredytu jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi 15 proc.

Przy założeniu, że klient będzie spłacał swój kredyt zgodnie z harmonogramem to wysokość płaconej raty wyniesie 475,80 zł, a tym samym po 5 latach odda do banku kwotę 28 547,92 złotych. To ponad 8,5 tys. złotych więcej, aniżeli pożyczył.

Co się stanie, gdy klient po roku od zaciągnięcia kredytu otrzyma spadek w wysokości 5 tys. złotych i postanowi nadpłacić kredyt?

Opcja 1, czyli rata ta sama, a skrócenie okresu kredytowego

Po wcześniejszej spłacie kredytu w kwocie 5 tys. złotych, zadłużenie klienta wynosi 12 096,15. Przy założeniu, że utrzyma on wysokość aktualnie płaconej raty na dotychczasowym poziomie , to spłata całego zadłużenia zajmie mu jeszcze 31 miesięcy (zgodnie z harmonogramem zostało 48 m-cy).
W takim przypadku koszt jego kredytu, licząc od daty dokonania wcześniejszej spłaty wyniesie 14 665,27 zł, czyli o 2569,12 zł więcej niż wynosiło zadłużenie.

Opcja 2, czyli rata niższa przy zachowaniu okresu kredytowego

Jeśli jednak klient zdecyduje się na zmniejszenie wysokości raty kredytowej i zachowa dotychczasowy okres spłaty, wówczas po 48 miesiącach (tyle rat zostało w harmonogramie), zamiast pozostałych do spłaty 12 096,15 złotych odda do banku 16 158,96 zł, czyli o 4062,81 zł więcej niż był winien po dokonaniu wcześniejszej spłaty zadłużenia.

Różnica pomiędzy pierwszą opcją a drugą wynosi 1493,69 złotych na korzyść tej pierwszej.

Z punktu widzenia klienta skrócenie okresu kredytowania, przy zachowaniu tej samej wysokości raty przynosi większe oszczędności niż niższa rata. W przedstawionym przykładzie różnica pomiędzy jedną opcją a drugą pozwoliła zaoszczędzić blisko 1,5 tys. złotych, czyli prawie tyle, ile klient kwartalnie wpłacał do banku spłacając raty kredytowe.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam