Wakacje kredytowe 2024: jakie warunki i jak skorzystać z zawieszenia rat hipotecznych?

Od 15 maja obowiązują nowe przepisy o ustawowych wakacjach kredytowych, umożliwiające korzystanie z nich również w 2024 r. Najbliższą ratę hipoteki można zawiesić już od 1 czerwca.

W 2024 roku osoby spłacające kredyt hipoteczny będą mogły zawiesić spłatę maksymalnie czterech rat:

  • dwóch rat, które standardowo zostałyby pobrane w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz
  • dwóch rat przypadających w okresie od 1 września do 31 grudnia.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Ustawowe wakacje kredytowe są przeznaczone tylko dla osób, które:

  • zaciągnęły kredyt hipoteczny w PLN
  • kwota zaciągniętego kredytu opiewała na nie więcej niż 1,2 mln zł
  • umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
  • do końca spłaty kredytu pozostało co najmniej 6 rat
  • mieszkają w kredytowanej nieruchomości (nie mogą jej wynajmować)

Musisz spełnić kryterium dochodowe

Dodatkowym kryterium jest stosunek miesięcznego zadłużenia do dochodu: wysokość raty kredytowej musi przewyższyć 30% dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe, który wyliczany jest w oparciu o średni dochód uzyskany za ostatnie 3 miesiące.

Kryterium to nie dotyczy kredytobiorców wychowujących co najmniej trójkę dzieci, które:

  • są na naszym utrzymaniu

  • nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, jeśli nie podjęły dalszej nauki

  • nie ukończyły jeszcze 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole (wówczas obowiązuje termin do 30 września roku, w którym skończył się rok szkolny) lub szkole wyższej (wówczas obowiązuje termin do 30 września roku planowanego ukończenia nauki)

Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

W większości banków wniosek o skorzystanie z wakacji kredytowych złożysz już teraz przez bankowość elektroniczną. Osoby, które nie posiadają dostępu do bankowości internetowej lub mobilnej, mogą również złożyć formularz (do pobrania ze strony swojego banku) i zlożyć go w placówce banku lub listownie.

Frankowicze nie skorzystają

Z tak opracowanej przerwy od kredytu nie skorzystają zatem frankowicze. Rząd nie pozostawił ich jednak bez żadnej pomocy. Niezależnie od waluty kredytu, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą się ubiegać o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wystarczy, że płacona przez nich rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego.

Źródło: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 7 maja, poz. 696).

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam