W czym może pomóc broker ubezpieczeniowy? Sprawdź z Comperia.pl!

2013-08-14 14:15:17

Wiele osób do tej pory nie wiem kim jest broker ubezpieczeniowy oraz na czym polega jego praca. Większość zadaje sobie pytanie – w jakim stopniu potrzebna jest mi usługa brokerska i ile przyjdzie za nią zapłacić? Czy korzystanie z usług brokerów ubezpieczeniowych może się opłacać? Sprawdź z Comperią!

Broker ubezpieczeniowy jest zawodem licencjonowanym. Każda osoba, która chce świadczyć usługi brokerskie musi zdać egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Ponadto, zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydaje Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego, który jest jednoznaczny z wpisaniem go na ogólnopolską listę brokerów ubezpieczeniowych.
 
Przed skorzystaniem z usługi brokerskiej każda osoba ma zatem możliwość sprawdzenia jego kwalifikacji oraz faktycznej możliwości wykonywania zawodu.
 
Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?
 
Broker ubezpieczeniowy to niezależny mediator pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, świadczący usługi na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Do najważniejszych z nich należą analiza rynku ubezpieczeniowego na zlecenie klienta, przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego, negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków zakupu produktu ubezpieczeniowego oraz bieżąca kontrola i obsługa zawartych przez klienta umów ubezpieczeniowych.
 
Porównaj najlepsze fundusze inwestycyjne i kup je online!
 
Wszystkie wymienione powyżej usługi znacznie ułatwiają klientom wybór najlepszego produktu ubezpieczeniowego. Korzystanie z działalności brokera ubezpieczeniowego prowadzi także do znacznej oszczędności czasu niezbędnego do bieżącej kontroli płatności składek oraz interpretacji przepisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).
 
Przy jakim kredycie warto skorzystać z usługi brokera?
 
Coraz więcej banków w ramach dodatkowego zabezpieczenia udzielonego kredytu wymaga od klienta wykupienia określonej formy ubezpieczenia. W przypadku kredytów hipotecznych i samochodowych najczęściej dotyczą one zarówno nieruchomości bądź pojazdu stanowiących zabezpieczenie zobowiązania, jak i życia oraz zdrowia kredytobiorcy. Przy innych produktach bankowych, takich jak karty kredytowe i kredyty gotówkowe, znacznie powszechniejsze są wyłącznie polisy na życie z cesją praw na rzecz banku.
 
Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia może przyczynić się zatem do znacznego obniżenia kosztów samego kredytu. Optymalizacja składek ubezpieczeniowych jest natomiast kwestią diametralnie odrębną. Można zatem stwierdzić, że broker ubezpieczeniowy prowadzi w danej sytuacji działalność adekwatną do niezależnego doradcy klienta.
 
W ten sam sposób naliczane jest także jego wynagrodzenie. Z zasady skorzystanie z usług brokerskich nie pociąga za sobą bezpośrednich kosztów dla klienta. Wynagrodzenie brokera pokrywane jest z prowizji towarzystwa ubezpieczeniowego. Niemniej jednak, przygotowanie specjalistycznej oferty w przypadku ubezpieczeń majątkowych na kwoty rzędu kilku milionów złotych może wiązać się z zapłatą zaliczki, która zostanie zwrócona po zawarciu umowy.
 
Gdzie znajdę brokera ubezpieczeniowego?
 
Obecnie w Polsce działa ponad 400 brokerów ubezpieczeniowych posiadających licencję KNF. Pełna ogólnopolska lista brokerów ubezpieczeniowych i asekuracyjnych publikowana jest co roku w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Adekwatne zestawienie znaleźć można także na stronie Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Asekuracyjnych.
 
Masz swoje przemyślenia na temat zawodu brokera ubezpieczeniowego? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!
 
Comperia.pl

 

Marcin Zienkiewicz