Ubezpieczenie pomostowe - koszt kredytu hipotecznego którego nie możesz ominąć

2014-01-16 11:49:00

Jednym z koniecznych wydatków kredytowych jest tzw. ubezpieczenie pomostowe. Nazwa jednak nikogo nie powinna zwieść - choć składki płaci klient, stroną chronioną jest bank.

Po co ubezpieczenie pomostowe?

Jak wiadomo, zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis hipoteczny w księdze wieczystej danej nieruchomości. Bank wypłaca jednak środki jeszcze zanim wpis zostanie dokonany. W tym czasie musi zabezpieczyć się jakoś inaczej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest ubezpieczenie pomostowe.

Ubezpieczenie pomostowe zabezpiecza zatem bank, a nie kredytobiorcę. Ale na tym nie koniec. Ten drugi nie jest nawet stroną umowy ubezpieczeniowej - są nimi bank i ubezpieczyciel. Gdyby klient zaprzestał spłaty kredytu, ubezpieczyciel ureguluje wierzytelność banku. Jednocześnie jednak, na zasadzie regresu, będzie dochodził zwrotu pieniędzy od kredytobiorcy.

Jak długo regulowane jest ubezpieczenie pomostowe? O ile w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego, pomiędzy uruchomieniem finansowania a wpisem hipoteki do księgi wieczystej mija zwykle kilka miesięcy, o tyle w przypadku lokali nabywanych na rynku pierwotnym, czas regulowania ubezpieczenia pomostowego jest zwykle dużo dłuższy. Od czasu uruchomienia pierwszej transzy kredytu do założenia lokalowi księgi wieczystej i wpisania doń hipoteki na rzecz kredytodawcy może potrwać nawet kilka lat.

Ubezpieczenie pomostowe - jaki to koszt?

Ubezpieczenie pomostowe może być pobierane na dwa sposoby. Pierwszym, częstszym, jest podwyższenie marży kredytowej do momentu udokumentowania faktu dokonania wpisu hipotecznego na rzecz banku. Wysokość o jaką banki podnoszą marżę jest oczywiście wewnętrzną decyzją każdego z nich, niemniej zwykle oscyluje ona w granicach 1 p. proc. Dla 30-letniego kredytu na 300 tys. zł oprocentowanego standardowo na poziomie 5 proc. (marża + WIBOR 3M), podwyższenie oprocentowania do 6 proc. spowoduje wzrost raty o ok. 188 zł.

Innym sposobem uiszczania ubezpieczenia pomostowego jest po prostu składka - comiesięczna lub regulowana z góry np. na kwartał czy nawet cały rok. Wysokość składki miesięcznej wynosi zwykle ok. 0,07 proc. wysokości kredytu, czyli przy pożyczaniu 300 tys. zł - 210 zł.

Momentem, w którym kończy się ubezpieczenie pomostowe, jest dostarczenie do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz kredytodawcy. Jednak czas oczekiwania na dokonanie wpisu zależy od obłożenia wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, i może potrwać nawet kilka miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Przy okazji warto zwrócić uwagę, iż niektóre banki kategorycznie zaprzeczają jakoby pobierały ubezpieczenie pomostowe, jeśli robią to poprzez podwyższenie marży, czyli pierwszą przedstawioną powyżej metodą. Informują po prostu o czasowym podniesieniu marży do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Niezależnie od przyjętej nomenklatury, zabezpieczenie banku przez wpisem hipotecznym w księdze wieczystej to nietania sprawa.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam