Tym razem bez zmian - RPP zakończyła obniżki stóp

2013-04-10 14:50:55

Zgodnie z zeszłomiesięcznymi zapowiedziami RPP, ostatnia obniżka stóp procentowych, to na razie koniec cyklu. Kwietniowe posiedzenie nie przyniosło kolejnego cięcia, tym razem stopy nie zostały ruszone.

Po dzisiejszym posiedzeniu RPP stopy procentowe banku centralnego pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą: referencyjna 3,25 proc., lombardowa 4,75 proc., depozytowa 1,75 proc., redyskonta weksli 3,5 proc.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest raczej zgodna z oczekiwaniami rynku, tym bardziej, że miesiąc temu padły deklaracje o wstrzymaniu się z dalszymi cięciami.

Głównym celem RPP jest dbanie o stabilność cen w Polsce. W praktyce Rada Polityki Pieniężnej stara się realizować cel inflacyjny NBP, który wynosi 2,5 proc. z maksymalnym odchyleniem +/- 1 pkt proc. Ponieważ inflacja jest pod kontrolą i wynosi nawet mniej (w lutym było to 1,3 proc.) niż pożądany pułap, nie jest do końca zrozumiałym, dlaczego Rada wstrzymała dalsze rozgrzewanie gospodarki.

Przez taką politykę pieniężną kredyty dla przedsiębiorstw oraz dla klientów detalicznych nadal będą dosyć drogie na tle średniej europejskiej. Tym samym nie wpłynie to na pobudzenie popytu i wzrostu gospodarczego.

Warto pamiętać, że wysokość rat kredytów hipotecznych zależy od oprocentowania, a to jest sumą stałej marży banku i zmiennej stopy WIBOR. Gdyby obniżanie poziomów stóp było kontynuowane, spadałby również WIBOR oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych i raty tych kredytów. Niestety na razie tak się nie stanie.

W przeddzień kwietniowej decyzji RPP stopa WIBOR 3M wynosiła 3,36 proc., podczas gdy w sierpniu 2012 oscylowała w rejestrach 5 proc. Taki spadek odczuwalnie przełożył się na dużo niższe raty kredytów hipotecznych. W porównaniu z sierpniem 2012 roku rata modelowego kredytu na 30 lat, na 300 tys. zł, zaciągniętego z marżą 2,3 proc. spadła prawie 350 zł miesięcznie! Zapewne jest to znacząca zmiana dla tysięcy Polaków. Szkoda, że RPP nie zechciała ulżyć im trochę więcej.

Tym samym, nie zmieni się maksymalne oprocentowanie kredytów. Ponieważ nie może ono przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej, to od marcowego cięcia niedopuszczalne jest ustalenie go przez banki na poziomie wyższym, niż 19 proc.

Na otarcie łez pozostaje pamiętać, że niezmienione stopy banku centralnego nie powinny pociągnąć za sobą dalszego spadku oprocentowania lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych, jakie towarzyszyły obserwowanemu w ostatnich miesiącach cyklowi podgrzewania, wychłodzonej nieco, polskiej gospodarki.

Autor: Jakub Tomaszewski
Comperia.pl

Jakub Tomaszewski

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam