Tak tanio jeszcze nie było – NBP tnie stopy o 50 punktów bazowych

2015-03-04 13:56:00

Na zakończonym dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stosowane przez siebie stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Tym samym już od jutra główna stopa procentowa ogłaszana przez ten organ (stopa referencyjna) będzie wynosiła 1,50 proc.

Stopy ogłaszane przez Narodowy Bank Polski wpływają na kształtowanie się ceny pieniądza na rynku międzybankowym, czyli stóp WIBID i WIBOR. Ta pierwsza mówi o oprocentowaniu depozytów przyjmowanych przez banki od innych instytucji kredytowych, ta druga o koszcie kredytów, jakie banki udzielają sobie nawzajem.

Z punktu widzenia każdego kredytobiorcy dużo ważniejsza jest stopa WIBOR, gdyż to właśnie ona, wraz z marżą kredytową, składają się na oprocentowanie zobowiązań mieszkaniowych wyrażonych w polskim złotym.

Co ważne, każda zmiana stóp przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski wpływa bezpośrednio na poziom stopy WIBOR, a ta na wysokość rat kredytów hipotecznych. Zobaczmy to na przykładzie kredytu na 300 tys. złotych zaciągniętego w styczniu 2009 roku z 30-letnim okresem spłaty.

W lutym br., kiedy WIBOR 3M przyjmował wartość 2 proc., rata takiego modelowego zobowiązania wynosiła 1530,34 zł. Aktualnie, gdy stopa rynkowa jest równa 1,81 proc., miesięczne obciążenie klienta z tytułu spłaty tego kredytu wynosi 1501,63 zł – jest więc o blisko 30 złotych niższe.

Zaobserwowany spadek stopy WIBOR 3M z 2 do 1,81 proc. jest efektem oczekiwań rynku co do dzisiejszej obniżki stóp procentowych przez NBP. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że rynek międzybankowy już z kilkutygodniowym wyprzedzeniem zdyskontował decyzję RPP.

Przy założeniu, że po dzisiejszej decyzji NBP stopa WIBOR 3M spadnie jeszcze o dodatkowe 25 p.b. (już teraz obniżyła się o 19 p.b.), czyli do poziomu 1,56 proc., rata wspomnianego powyżej zobowiązania wyniesie 1464,30 zł. Oznaczałoby to spadek o ponad 65 złotych w porównaniu do lutego.

Obserwując zachowanie rynkowych stóp procentowych w okresie ostatnich kilku tygodni widać doskonale, jak ważną kwestią w świecie finansów są decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski. Modyfikacje stóp przeprowadzane przez ten organ w znaczący sposób wpływają na koszty obsługi kredytów hipotecznych wyrażonych w PLN, które po dzisiejszej decyzji jeszcze ulegną obniżeniu.

Pobierz komentarz dot. decyzji RPP w wersji (.doc)

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam