Stopy procentowe w marcu bez zmian

2012-03-07 13:57:32

Po dwudniowym posiedzeniu 6-7 marca 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Oznacza to, że stopa referencyjna od 9 czerwca 2011 roku wynosi 4,5 proc., stopa lombardowa 6 proc., depozytowa 3 proc., a redyskonta weksli 4,75 proc. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych od 9 miesięcy.

Z jednej strony scenariusz spowolnienia gospodarczego powinien skłaniać RPP do obniżenia głównych stawek procentowych i zachęcenia banków do aktywnego finansowania gospodarstw domowych i firm. Natomiast z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej ma wciąż związane ręce ze względu na utrzymującą się wysoką inflację.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2012 roku wskaźnik inflacji r/r wyniósł 4,1 proc. i pozostaje powyżej celu inflacyjnego NBP. Narodowy Bank Polski od 2004 roku dąży do utrzymania inflacji na poziomie 2,5 proc. z maksymalnym odchyleniem o 1 pkt. proc. w górę i w dół.
Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie nie wpłynie na sytuację kredytobiorców. W dalszym ciągu powinni oni płacić raty kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych na zbliżonym poziomie do poprzednich miesięcy. Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl