Stopy nadal bez zmian, ale oprocentowanie depozytów powoli rośnie

2014-05-07 13:49:00

Na dwudniowym posiedzeniu w dniach 6 – 7 maja Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi 2,50 proc., stopa lombardowa 4,00 proc., depozytowa 1,00 proc., a stopa redyskonta weksli 2,75 proc.

Pozostawienie stóp procentowych na tym samym, rekordowo niskim poziomie, cieszy posiadaczy kredytów hipotecznych w polskiej walucie. W dalszym ciągu będą oni płacić bardzo niskie raty swoich zobowiązań. W przededniu decyzji RPP WIBOR 3M wynosił 2,72 proc., czyli dokładnie tyle, co miesiąc wcześniej. Oznacza to, że rata modelowego kredytu na 30 lat, na 300 tys. zł, zaciągniętego w styczniu 2009 r. z marżą 2,3 proc. wynosi obecnie 1643,28 zł, czyli o 388,79 zł mniej, w porównaniu z październikiem 2012 roku. Wszyscy kredytobiorcy mają nadzieję, że sytuacja ta utrzyma się jak najdłużej.

Zupełnie inaczej wygląda jednak położenie oszczędzających. Średnie oprocentowanie depozytów bankowych nadal jest na bardzo niskim poziomie (dla lokat półrocznych wynosi ono 2,3 proc., natomiast dla lokat rocznych 2,45 proc.), ale pewne ożywienie można zauważyć w przypadku oprocentowania 10 najlepszych ofert na rynku. Warunki, na jakich zakładane są najatrakcyjniejsze depozyty stale się poprawiają. Jeszcze w listopadzie 2013 r. średnie oprocentowanie 10 najlepszych lokat na pół roku wynosiło 3,25 proc. Obecnie parametr ten przyjął wartość 3,59 proc.

Wpłynęło na to nie tylko uatrakcyjnienie warunków lokat przez niektóre banki, m.in. przez FM Bank, Meritum Bank czy Plus Bank, ale również rozszerzanie ofert o nowe, korzystne depozyty, np. Lokaty Mobilne w Banku Zachodnim WBK czy Banku Millennium.

Podobny trend, choć w mniejszej skali, jest widoczny także w przypadku depozytów rocznych - od listopada średnie oprocentowanie 10 najatrakcyjniejszych ofert wzrosło z 3,39 proc. do 3,57 proc.

Autor: Marta Ośko
Comperia.pl

Marta Ośko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam