Spready bankowe we wrześniu - bez diametralnych zmian

2011-10-13 11:17:12

Wrzesień nie przyniósł znaczących zmian w wysokości spreadów walutowych w polskich bankach. Choć przez cały miesiąc wobec złotego umacniał się zarówno dolar amerykański, jak i euro, banki nie zdecydowały się powiększyć „rozstrzału” pomiędzy ceną, po jakiej kupują walutę (i wypłacają kredyty) a kursem jej sprzedaży.

Pokrótce warto przypomnieć podstawy - jedną z funkcji banków jest wymiana walut. Choć traktowanie tych instytucji jak kantory jest raczej nieopłacalne z powodu wyższych od „kantorowych” kursów sprzedaży walut, to jednak chociaż w teorii taka możliwość istnieje.  

Spready bardzo istotne są także przy zobowiązaniach walutowych. Otóż banki wypłacają kredyty po niższym od rynkowego kursie kupna, zaś spłata zobowiązań następuje po kursie sprzedaży, przewyższającym rynkowy o kilkanaście groszy. To dlatego, gdyby ktoś zaciągnął kredyt np. na 300 tys. zł w euro albo we frankach, i chciał te pieniądze oddać na następny dzień, to z samego tytułu spreadów jest winien ok. 10 tys. zł więcej niż pożyczył.
 
Na szczęście pod koniec sierpnia w życie weszła tzw. ustawa antyspreadowa. Ta ostatecznie przekonała Polaków, że osoby posiadające zobowiązanie walutowe mogą opłacać swoją ratę bezpośrednio w walucie kredytu. Tę ostatnią zakupić można zarówno w kantorze, jak i np. w innym banku.
 
W związku z tym Comperia zmieniła nieco metodologię podawania spreadów bankowych. Rozszerzono pulę banków, które brano pod uwagę, o inne instytucje, niemające w swoich ofertach kredytów walutowych, lub w ogóle kredytów hipotecznych. Do takich należą: bank Citi Handlowy, Invest-Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, FM Bank czy też Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
Jak wiadomo, jeśli bank nie udziela walutowych kredytów hipotecznych, to nie ma potrzeby ustalania wysokich spreadów w celu „łatwego zarobku” na kredytobiorcach. Dlatego wzięcie pod uwagę niemal 10 nowych podmiotów spowodowało pewne obniżenie spreadów wobec poprzednich wartości.
 
Tabela nr 1: Spready walutowe w okresie: 09.2007-09.2011
(wybrane miesiące - ujęcie liczbowe)
Waluta
wrzesień 2007
wrzesień 2008
wrzesień 2009
wrzesień 2010
sierpień 2011
wrzesień 2011*
EUR
0,15 zł
0,17 zł
0,25 zł
0,24 zł
0,26 zł
0,26 zł
CHF
0,11 zł
0,11 zł
0,18 zł
0,21 zł
0,25 zł
0,23 zł
USD
0,11 zł
0,12 zł
0,17 zł
0,19 zł
0,18 zł
0,18 zł
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
*różnica w odczycie spreadu w CHF z sierpnia (i poprzednich miesięcy) i września br. wzięła się z faktu, iż Comperia rozszerzyła spektrum banków branych pod uwagę o kolejne podmioty, nieudzielające kredytów walutowych bądź ogólnie hipotecznych.
Tabela nr 2: Spready walutowe w okresie: 09.2007-09.2011
(wybrane miesiące – ujęcie procentowe)
Waluta
wrzesień 2007
wrzesień 2008
wrzesień 2009
wrzesień 2010
sierpień 2011
wrzesień 2011*
EUR
3,95%
4,96%
5,84%
5,95%
6,17%
5,82%
CHF
4,52%
5,25%
6,50%
6,55%
6,61%
6,15%
USD
4,11%
4,82%
5,93%
5,95%
6,03%
5,72%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
*różnica w odczycie z sierpnia (i poprzednich miesięcy) i września br. wzięła się z faktu, iż Comperia rozszerzyła spektrum banków branych pod uwagę o kolejne podmioty, nieudzielające kredytów walutowych bądź ogólnie hipotecznych
 
Na samym rynku nie doszło do wielu zmian. Deutsche Bank postanowił obniżyć spready na franku szwajcarskim. Jeszcze 9 września różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kupna wynosiła 33 gr, a już 12 września - 29 gr. Co ciekawe, różnica ta uległa obniżce przede wszystkim poprzez obniżenie kursu sprzedaży, czyli tego bardziej interesującego osoby spłacające kredyty walutowe.
 
W tym samym okresie podobny zabieg zastosował Getin Bank w przypadku spreadów na dolarze amerykańskim - teraz kurs sprzedaży jest o 2 gr niższy niż wynosiłby w poprzednim wariancie. Kiedyś kurs kupna był niższy od kursu sprzedaży o 33 gr, teraz już o 31 gr.
 
Mikołaj Fidziński
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam