Spłaciłeś kredyt hipoteczny - co teraz?

2013-10-23 14:49:20

Ufff! Twój kredyt hipoteczny został całkowicie spłacony. Po wielu latach właśnie wpłaciłeś do banku ostatnią ratę. Comperia.pl podpowiada, co w takiej sytuacji powinien jeszcze zrobić kredytobiorca?

Kredyt hipoteczny to duże obciążenie dla domowego budżetu – nie dziwi więc, że kredytobiorcy z utęsknieniem czekają na moment, kiedy ostatnia rata zostanie zwrócona bankowi. To jednak nie całkiem koniec procesu. O czym warto pamiętać po spłacie kredytu hipotecznego?

Zaświadczenie o braku zaległości

Po całkowitej spłacie kredytu bank powinien przesyłać kredytobiorcy niezbędne dokumenty (zaświadczenie o spłacie kredytu, całkowite rozliczenie). Posiadanie tych dokumentów jest niezwykle ważne – są one konieczne do zwolnienia hipoteki. Dlatego, jeśli w ciągu 14 dni od spłaty, bank nie wywiąże się z tego obowiązku, dobrze jest samodzielnie się z nim skontaktować. Najlepiej kanałami, które mogą posłużyć jako ewentualny dowód kontaktu – nagrywana rozmowa na infolinii banku lub pismo wysłane listem poleconym.

Wykreślenie hipoteki

Kolejnym ważnym krokiem jest wykreślenie wpisu hipotecznego z ksiąg wieczystych. Wniosek o wykreślenie hipoteki składany jest na takim samym formularzu jak wniosek o wpis, dodatkowo wymaga on dołączenia bankowego potwierdzenia spłaty kredytu oraz wniesienia stosownych opłat sądowych. Ten etap ma duże znaczenie, ponieważ wpis hipoteczny znacząco utrudnia ewentualną sprzedaż nieruchomości lub zaciągnięcie w banku kolejnego kredytu.

Odbiór weksla in blanco

Często, jako zabezpieczenie wierzytelności, banki wykorzystywały weksle in blanco zobowiązanie się kredytobiorcy do zapłaty na rzecz banku. W razie konieczności taki papier wartościowy mógłby zostać przez bank uzupełniony o odpowiednią kwotę i datę, a następnie posłużyć do odzyskania należnych kredytodawcy pieniędzy.

Po spłacie zobowiązania przestaje on być potrzebny, wygasa również jednak prawo do jego użycia. By jednak uniknąć wszelkich potencjalnych zagrożeń związanych z nieuprawnionym użyciem weksla, warto poprosić bank o jego zwrot, a najlepiej o zniszczenie dokumentu w obecności jego wystawcy (kredytobiorcy).

Współpraca z BIK

Ostatnim, nieobowiązkowym etapem „zamykania” kredytu jest współpraca z BIK. Dane na temat kredytobiorców są dostępne dla banków tylko w czasie trwania umowy kredytowej. Po jej zakończeniu, szczególnie gdy kredyt spłacany był terminowo, można natomiast wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o spłaconych zobowiązaniach. Pozwoli to na zbudowanie własnej pozytywnej historii kredytowej, co może przynieść korzyści w przyszłości – banki przychylniej patrzą na klientów, którzy udowodnili, że są rzetelni i sumiennie spłacają swoje zobowiązania.

Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

Gabriela Drzymalska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam