Rynkowe stopy procentowe stale w dół. Tańsze kredyty walutowe.

2009-09-14 14:40:08

KREDYTY HIPOTECZNE - TRENDY W ciągu ubiegłego miesiąca znacznie spadły rynkowe stopy procentowe dla kredytów denominowanych do walut obcych. EURIBOR stracił 0,1, a LIBOR aż 0,14 pkt. proc. Za kredyty w tych walutach zapłacimy o ponad 200 zł mniej niż w przypadku adekwatnego zobowiązania w rodzimej walucie!

Tak jak pisaliśmy w ostatnim tygodniu, na obecnym kryzysie gospodarczym znacznie zyskują kredytobiorcy. Niskie stopy referencyjne banków centralnych przekładają się na coraz tańsze pożyczki na rynku międzybankowym, to zaś korzystnie odbija się także na naszym portfelu.

Zmiany te są najbardziej widoczne w przypadku kredytów denominowanych do euro i dolara amerykańskiego. W przełożeniu na wysokość raty modelowego kredytu hipotecznego (o wartości 200 tys. zł, zaciągniętego we wrześniu 2007 roku na 30 lat) zapłacimy o ponad 30 zł mniej niż jeszcze miesiąc temu. Ponadto, w przypadku dolara wysokość raty jest najniższa od ponad pół roku i wynosi obecnie niewiele ponad 800 zł.

Frank w górę
Pomimo tego, iż w przypadku franka szwajcarskiego w przeciągu ostaniego miesiąca także mieliśmy do czynienia ze spadkiem rynkowej stopy procentowej, rata modelowego kredytu nieznacznie wzrosła. Jest to spowodowane przede wszystkim ostatnim osłabieniem się złotego. Na dzień dzisiejszy zobowiązanie w tej walucie wynosi ok. 880 zł.

Złotówki ciągle najdroższe
Raty kredytów w rodzimej walucie są zdecydowanie najdroższymi produktami na rynku. Kredytobiorcom, którzy wprawdzie uniknęli ryzyka kursowego, jako jedynym przyjdzie dzisiaj zapłacić ponad 1 tys. zł. Rata w wysokości 1 095 zł to rezultat relatywnie wysokiego WIBORU. Poziom 4,18 pkt. proc. to ponad czterokrotnie więcej niż w przypadku pozostałych walut.

Michał Kwiatkowski
Comperia.pl


KREDYTY HIPOTECZNE - TRENDY

 Oprocentowanie
Waluta
data
Zmiana od (w punktach procentowych)
11-09-2009
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
5,17%
0,00%
-0,02%
-015%
-2,35%
CHF
1,69%
-0,01%
-0,05%
-0,15%
-2,43%
EUR
2,34%
0,00%
-0,10%
-0,91%
-4,22%
USD
2,07%
-0,04%
-0,14%
-1,02%
-2,52%
 
Wysokość raty
Waluta
data
Zmiana od
11-09-2009
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
1 095,75 zł
0,00 zł
3,70 zł
-18,59 zł
-306,79 zł
CHF
881,61 zł
-0,61 zł
6,46 zł
-109,87 zł
-42,21 zł
EUR
851,33 zł
-23,47 zł
-31,83 zł
-231,35 zł
-311,43 zł
USD
801,38 zł
-14,81 zł
-32,00 zł
-349,51 zł
-122,82 zł
 
Kurs spłaty
 
 Waluta
data
Zmiana od
11-09-2009
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
CHF
2,83 zł
0,00%
-0,04 zł
-0,29 zł
0,66 zł
EUR
4,16 zł
-0,08%
-0,10 zł
-0,54 zł
0,71 zł
USD
2,93 zł
-0,05%
-0,06 zł
-0,75 zł
0,47 zł

Ekspert Comperia.pl