RPP - organ, który elektryzuje zadłużonych

2013-05-09 09:40:08

WIBOR, marża, stopy procentowe - wszystkie te wyrażenia doskonale znają posiadacze kredytów hipotecznych wyrażonych w polskim złotym. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudza zwłaszcza ten ostatni parametr, który w dużej mierze jest uzależniony od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Na czym polega działanie takiego organu i dlaczego jego ustalenia są tak istotne dla wszystkich kredytobiorców? Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła to sprawdzić.

RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej jest specjalnym organem Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnym za nadzór i kształtowanie polityki pieniężnej w naszym kraju. Do podstawowych zadań Rady należy ustalanie wysokości stóp procentowych obowiązujących w Polsce, określanie wysokości rezerw obowiązkowych oraz zasad operacji otwartego rynku. Innymi słowy, RPP mocno oddziałuje na ilość pieniądza znajdująca się aktualnie w obiegu oraz na jego cenę.

Głównym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego złotego. Aby prawidłowo wywiązywać się z tego obowiązku organ ten, na skutek podejmowanych przez siebie decyzji, stara się ograniczać poziom inflacji. W świetle aktualnie przyjętych założeń główny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 procent z dopuszczalnym odchyleniem plus/minus 1 pkt. procentowy.
To wszystko teoria, ale warto wiedzieć, jak decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają na rynek krajowych kredytów hipotecznych.

Na oprocentowanie zobowiązania mieszkaniowego składa się marża banku udzielającego kredyt (zazwyczaj niezmienna przez cały okres kredytowania) oraz wybrana stopa rynkowa WIBOR (określa „cenę” pieniądza na rynku międzybankowym - jest mocno podatna na zmiany stóp procentowych dokonane przez RPP). Jeśli RPP obniża stosowane przez siebie stopy, to WIBOR spada. Jeśli natomiast ma miejsce podwyżka stóp, to WIBOR rośnie.

Jak przekłada się to na raty zobowiązań mieszkaniowych? Weźmy na przykład kredyt hipoteczny w kwocie 300 tys. złotych z 30 letnim okresem spłaty, zaciągnięty w styczniu 2008 roku.

W październiku ubiegłego roku, czyli tuż przed rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych (stopa ref. wynosiła 4,75 proc., WIBOR3M był równy 4,92 proc.) rata takiego zobowiązania przyjęła wartość 1806,87 zł. Aktualnie, po serii sześciu obniżek stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa ref. wynosi 3,00 proc., a WIBOR3M 3,02 proc.) wysokość miesięcznego obciążenia związanego ze spłatą tego samego zobowiązania jest równa 1497,73 zł. Oznacza to, że w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy uległa ona obniżeniu o ponad 300 złotych. Nie jest to mało, zważywszy na fakt, że kredyty hipoteczne są spłacane przez bardzo długi czas.

Oczywiście, nie jest nigdzie powiedziane, że aktualna wysokość płaconej raty będzie obowiązywała na stałe. Wielce prawdopodobne jest, że w chwili poprawy kondycji polskiej gospodarki stopy w naszym kraju zostaną podniesione, co automatycznie przełoży się na wzrost wysokości rat kredytowych.

Warto też pamiętać, że decyzje Narodowego Banku Polskiego odnośnie stóp procentowych wpływają także na wysokość maksymalnego oprocentowania wszystkich produktów kredytowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna wartość tego parametru może być równa czterokrotności stopy lombardowej, która w tej chwili wynosi 4,50 proc. Tym samym górne oprocentowanie kredytów, czy też kart kredytowych nie może przekroczyć poziomu 18 procent.

Decyzje RPP oddziałują nie tylko na kieszeń przeciętnego Kowalskiego, ale także na całą gospodarkę. Obniżki stóp procentowych mają za zadanie zwiększyć dostępność tanich kredytów, a tym samym spowodować pobudzenie panującej koniunktury. Dlatego też comiesięczne posiedzenia tego organu wzbudzają tak wielkie zainteresowanie zarówno po stronie kredytobiorców, jak i wszystkich ekspertów ekonomicznych.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam