Ranking na Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych - wrzesień 2014

2014-09-18 09:32:00

Porównywarka finansowa Comperia.pl po raz kolejny stworzyła Ranking na Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych. Pod uwagę wzięto zarówno elastyczność oferty kredytu hipotecznego, jak i jej jakość. Zwycięzcą Rankingu został Alior Bank, który na podium zdystansował Bank Millennium i BOŚ Bank.

Jak powstał Ranking na Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych?

W drugiej połowie sierpnia 2014 r. Comperia.pl zadała 21 bankom 13 pytań dotyczących przede wszystkim elastyczności i szerokości oferty kredytów hipotecznych. Odpowiedzi każdego banku analitycy Comperia.pl oceniali na tle warunków u konkurencji. Jako 14. kategorię uznano atrakcyjność kredytu hipotecznego oferowanego przez dany bank w sierpniu 2014 r., mierzoną stawką Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania.

W każdej z 14 kategorii można było otrzymać od 0 do 1 punktu. 0 pkt otrzymywał bank, który pod danym względem ma najmniej atrakcyjną ofertę, zaś 1 pkt ten, który w określonym aspekcie jest bezkonkurencyjny. Pozostałe banki w danej kategorii otrzymywały pomiędzy 0 a 1 pkt na zasadzie proporcjonalności. Przykładowo, jeśli dla danych parametrów maksymalna zdolność kredytowa w najhojniejszym banku A wynosiła 500 tys. zł, zaś u najmniej szczodrego kredytodawcy B 400 tys. zł, to bank A otrzymywał 1 pkt, a bank B 0 pkt. Jeśli w banku C maksymalna zdolność kredytowa wynosi np. 430 tys. zł, to otrzymywał on 0,3 pkt, a jeśli bank D jest w stanie pożyczyć 486 tys. zł, dostawał 0,86 pkt [(486 tys. zł - 400 tys. zł) / (500 tys. zł - 400 tys. zł)].

Jak już wspomniano, banki były oceniane w 14 kategoriach:

Liczba walut kredytowych. Zazwyczaj banki udzielają już wyłącznie kredytów w złotych, jednak w niektórych instytucjach osoby zarabiające w obcej walucie mogą ubiegać się także o kredyt walutowy. W Alior Banku dostępnych jest aż 5 walut kredytowych - poza polskim złotym to także euro, dolar amerykański, frank szwajcarski i funt brytyjski.

Maksymalny wskaźnik LTV kredytów w PLN. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, banki mogą w 2014 r. udzielać kredytów o LTV nieprzekraczającym 95 proc. Oznacza to, że kredytobiorca z własnej kieszeni musi wyłożyć przynajmniej 5 proc. wartości nieruchomości. Aż w 13 banków istnieje jeszcze możliwość zaciągnięcia kredytu na 95 proc. wartości domu czy mieszkania. Z kolei w 3 bankach konieczne jest wniesienie aż 20-procentowego wkładu własnego.

Maksymalny okres kredytowania. Banki nie powinny udzielać kredytów hipotecznych na okres dłuższy niż 35 lat - tak wynika ze wspomnianej już Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. I 13 banków stosuje właśnie tę granicę. W 8 bankach kredyt można zaciągnąć najwyżej na okres 5 lat krótszy.

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu spłaty kredytu. W 4 bankach - Alior Banku, Banku Pocztowym, Banku BPH oraz Getin Noble Banku, kredyt hipoteczny można spłacać nawet do 80. roku życia. Ten ostatni bank oznajmił nawet, że pod warunkiem odpowiednio niskiego zaangażowania najstarszego kredytobiorcy w zdolności kredytowej wszystkich kredytobiorców (maks. 20 proc.) może zgodzić się na dłuższy okres spłaty.

Zdolność kredytowa przy kredycie w PLN. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej założono, iż kredyt na 30 lat z 20-procentowym wkładem własnym zaciąga para z jednym dzieckiem, o łącznym dochodzie 5 tys. zł netto na miesiąc, z miasta o liczbie mieszkańców 100 tys. Przyjęto, że kredytobiorcy nie mają zobowiązań kredytowych (w tym kart kredytowych) oraz polis ubezpieczeniowych (poza obowiązkowymi, np. OC), i posiadają samochód klasy 3-letniego Forda Focusa. Najwięcej przy takich warunkach byłby w stanie pożyczyć Raiffeisen Polbank - 518 570 zł.

Cele kredytowania. Comperia.pl poprosiła banki o informację, jakie cele kredytowania z podanych akceptują: zakup nieruchomości, budowa domu, zakup działki budowlanej, kredyt konsolidacyjny, pożyczka hipoteczna. W 16 bankach możliwe są wszystkie.

Minimalny staż pracy. Comperia.pl oceniała banki pod kątem najkrótszego akceptowalnego stażu pracy na umowie o pracę (na czas nieokreślony), umowę zlecenie i dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W każdej z tych kategorii można było otrzymać po 1 pkt. W przypadku umów o pracę aż 11 banków wymaga 3-miesięcznego stażu. Dla umów zlecenie 6 banków wymaga półrocznego stażu pracy. W kontekście własnej działalności gospodarczej bank BNP Paribas akceptuje 3-miesięczny okres funkcjonowania, m.in. jeśli działalność opiera się na kontynuowaniu umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą. W takich samych sytuacjach Getin Noble Bank i Bank Millennium akceptują 6-roczny staż pracy „na własny rachunek”.

Akceptowanie elektronicznych odpisów z ksiąg wieczystych. Niemal wszystkie banki (20) mogą zrezygnować z konieczności dostarczania odpisu przez klienta, i same pobiorą odpis elektroniczny.

Możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału kredytu, oraz z wakacji kredytowych (zawieszenie płatności całej raty). Aż 10 banków dopuszcza oba rozwiązania.

Możliwość wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Zazwyczaj banki pozwalają na spłatę całego kredytu bez konieczności uiszczenia dodatkowej prowizji po 3-5 latach od uruchomienia kredytu. Bank Pocztowy nie pobierze prowizji za taką czynność nigdy, nawet gdyby kredytobiorca zechciał spłacić cały kredyt choćby po miesiącu.

Uczestnictwo w programie Mieszkanie dla Młodych. 11 banków już udziela kredytów w ramach rządowego programu dofinansowania wkładu własnego.

Atrakcyjność oferty kredytowej. Banki uszeregowano wg Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania ich najlepszego kredytu hipotecznego w sierpniu br. na 200 tys. zł na 30 lat, na zakup nieruchomości wartej 300 tys. zł. Najlepszy bank, Deutsche Bank z kredytem o RRSO 4,14 proc., otrzymał 1 pkt, a kolejne proporcjonalnie mniej aż do 0 pkt.

Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych to Alior Bank

Na samym szczycie Rankingu Comperia.pl uplasował się Alior Bank. Na 14 punktów możliwych do zdobycia, uzyskał on 10,72 pkt. Alior Bank jest szczególnie otwarty na klientów zainteresowanych kredytami indeksowanymi do waluty obcej, i w tej kwestii szczególnie zdystansował konkurencję. Ponadto wymaga tylko 5-procentowego wkładu własnego, pozwala na spłatę aż do 80. roku życia kredytobiorcy, wylicza wysoką na tle innych banków zdolność kredytową, ponadto jest otwarty na różne cele kredytowania i formy zatrudnienia kredytobiorcy, i uczestniczy w programie rządowym Mieszkanie dla Młodych.

Dosłownie o włos z Alior Bankiem przegrał Bank Millennium - zdobył od niego ledwie o 0,08 pkt mniej. Drugie miejsce jednak zdecydowanie należy się tej instytucji, gdyż solidnie punktowała niemal we wszystkich kategoriach. LTV kredytów może sięgnąć 95 proc., kredyt można zaciągnąć na 35 lat, akceptuje wiele celów kredytowania, liberalnie podchodzi do stażu pracy, pozwala zawieszać czasowo zarówno całość raty jak i jej część kapitałową, oraz udziela kredytów w programie Mieszkanie dla Młodych.

O tym, jak atrakcyjnym kredytodawcą jest Bank Millennium niech świadczy także fakt, że o zwycięstwo otarł się także w poprzedniej edycji Rankingu na Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych, w styczniu br. Co ciekawe, dzisiejszy zwycięzca, czyli Alior Bank, zajął wówczas „tylko” 6. miejsce.

Ostatnie miejsce na podium padło łupem BOŚ Banku. Można o nim powiedzieć to samo co o poprzednikach - oferta jest elastyczna i solidna. Euro i dolar amerykański wśród walut kredytowych, szansa na kredyt z 5-procentowym wkładem własnym i spłatą rozłożoną nawet na 35 lat, niewygórowane oczekiwania dotyczące stażu pracy kredytobiorcy, uczestnictwo w programie MdM - między innymi to wyróżnia ofertę Banku Ochrony Środowiska.

Kolejne pozycje w Rankingu na Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych przypadły Bankowi Pocztowego, PKO Bankowi Polskiemu (zwycięzca poprzedniej edycji Rankingu, w styczniu br. i Deutsche Bankowi.

TOP10 Rankingu na Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych
BANK
PUNKTY
Alior Bank
10,72
Bank Millennium
10,64
BOŚ Bank
10,27
Bank Pocztowy
10,14
PKO Bank Polski
9,92
Deutsche Bank
9,25
Getin Noble Bank
9,17
Eurobank
9,17
Bank Zachodni WBK
9,03
Bank BGŻ
8,73
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl; banki

Z pełnym Rankingiem na Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych można zapoznać się tutaj, zaś ze szczegółami ofert banków tutaj.

Ranking na Najlepszy Bank dla Kredytów Hipotecznych premiuje przede wszystkim elastyczność ofert kredytowych - ile lat można spłacać kredyt, jak wysoki należy wnieść wkład własny, czy można korzystać z dopłat rządowych, jak bank podchodzi do kwestii stażu pracy itp. Nawet rezultaty najlepszej piątki w Rankingu, na poziomie 70-76 proc. wszystkich punktów możliwych do zdobycia, wskazują, iż nie ma oferty absolutnie idealnej, która połączy atrakcyjność cenową z uniwersalnością warunków. Innymi słowy – „jeszcze się taki bank nie urodził co by każdemu kredytobiorcy dogodził”. Ale szczególnie Alior Bank i Bank Millennium są temu celowi najbliższe.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam