Przezorny Kredyt Bank – zawsze ubezpieczony kredyt hipoteczny

2011-03-22 15:27:30

Kredyt Bank dołącza do banków, które oferują klientom kredyty hipoteczne w euro na 100 proc. wartości nieruchomości.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty hipoteczne w naszej porównywarce!

Dzięki zmianom warunków przyznawania kredytów hipotecznych w Kredyt Banku, przed osobami marzącymi o własnym kącie, a niedysponującymi wkładem własnym, otwierają się nowe możliwości. Od 21 marca tego roku zaciągnięcie kredytu stało się łatwiejsze, z uwagi na fakt, że bank uznaje jako zabezpieczenie całkowitą wartość hipoteki nie tylko w złotych, ale również w walucie Eurolandu.

Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest objęcie kredytu ubezpieczeniem niskiego wkładu, które musi dotyczyć co najmniej 80 proc. pożyczanej kwoty. Wprowadzając takie obostrzenie, bank stara się zmniejszyć ryzyko, wiążące się z niespłacaniem przez kredytobiorcę tej części kredytu stanowiącej niski wkład własny. Ubezpieczenie tego ryzyka ponosi więc klient, który zobowiązuje się pokryć ciężar ponoszenia kosztów składki ubezpieczeniowej.

Omawianą propozycję Kredyt Bank kieruje do klientów, którzy preferują niżej oprocentowane kredyty w walucie europejskiej (w porównaniu do tych udzielanych w złotówkach). Należy jednak pamiętać, że wybór niższej raty pociąga za sobą konieczność rozsądnego (czyt. opierającego się na wyliczeniach) szacowania ryzyka kursowego w dłuższym terminie. Alternatywa, jaką stawiają przed nami banki wygląda następująco: albo jednorazowy wkład własny albo opłata w ramach ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu. Trudno się oprzeć wrażeniu, że to jest „kijek”.

Na szczęście są też dwie „marchewki”. Pierwszą jest możliwość wykończenia względnie wyremontowania mieszkania w ramach kredytu (gdyż bank może pożyczyć klientowi więcej niż wynosi cena zakupu nieruchomości). Drugą stanowi fakt, że z początkiem kalendarzowej wiosny bank pobierze opłatę za wycenę wartości lokum dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie przyznania kredytu.


Paweł Puchalski
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl