Produkty bankowe dla mikroprzedsiębiorców w IV kwartale 2012 roku

2013-01-17 10:10:08

W IV kwartale 2012 r. małe firmy mogły korzystać dokładnie z tych samych rozwiązań produktowych co w całym ubiegłym roku, czyli darmowych rachunków firmowych, kont oszczędnościowych, limitów w koncie, czy też kredytów odnawialnych. Oferta produktów bankowych adresowanych do podmiotów gospodarczych z segmentu MSP ze średnim rocznym obrotem nieprzekraczającym 5 mln nie zmienia się zasadniczo, co świadczy o stabilizacji w nastawieniu banków do mikroprzedsiębiorców.

Podobnie jak to miało miejsce w całym 2012 roku, w IV kwartale banki skupiły swoją uwagę na promowaniu darmowych rachunków firmowych. Intensywna konkurencja na rynku usług bankowych oraz stale rosnące wymagania klientów spowodowały, że w tej chwili bezpłatne konto stało się właściwie standardem. Darmowe konta firmowe można znaleźć między innym w Banku Millennium, Banku Pocztowym, Deutsche Banku PBC, czy też chociażby w Banku BGŻ.

Oczywiście, na rynku występują banki, w których za odstąpienie od pobierania opłaty za rachunek firmowy klient musi spełnić dodatkowe wymagania - zapewnić odpowiednie saldo na rachunku lub też dokonać odpowiedniej ilości operacji z konta. Taka sytuacja występuje np. w Citi Handlowym, Getin Noble Banku oraz Polbanku EFG.

Przyglądając się produktom bankowym stanowiącym wsparcie mikrofirm w finansowaniu ich rozwoju (kredyty inwestycyjne i limity odnawialne), możemy zauważyć, że w IV kwartale ub. roku nie zaszły na tym polu większe zmiany. Nadal w większość oprocentowanie takich produktów składa się z sumy rynkowych stóp procentowych WIBOR/LIBOR/EURIBOR oraz marży banku udzielającego danego zobowiązania.

Warto wspomnieć, że w najbliższym czasie należy oczekiwać spadku oprocentowania kredytów. Będzie to efekt obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (listopad, grudzień ub. roku).

W IV kwartale 2012 roku prowizje za udzielenie produktów kredytowych zamykały się w przedziale od 0 do 5 proc. kwoty udzielanego kredytu.

Analizując ofertę banków dla firm z segmentu MSP należy wspomnieć o produktach służących do gromadzenia nadwyżek finansowych przez te podmioty. W IV kwartale ubiegłego roku mikroprzedsiębiorcy mogli pomnażać swoje oszczędności za pomocą krótkoterminowych lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych. Na szczególna uwagę zasługują konta oszczędnościowe, ponieważ są one wyżej oprocentowane od depozytów (w zależności od banku średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych wynosiło od 2,25 do 5,6 proc.). Co więcej, pozwalają lepiej zarządzać bieżącą płynnością (brak konieczności zamrażania pieniędzy, jak to ma miejsce w przypadku lokat). Niestety takiego rozwiązania nie oferuje co trzeci bank obsługujący małych przedsiębiorców.

Szczegółowe zestawienie produktów adresowanych dla małych firm znajdziesz tutaj

Przeglądając ofertę banków skierowaną do mikroprzedsiębiorców w IV kwartale ub. roku trudno odnaleźć jakieś znaczące zmiany. Koszty prowadzenia rachunków firmowych, koszty kredytów, czy też oprocentowanie produktów oszczędnościowych - wszystkie te parametry zachowywały się bardzo stabilnie w ostatnich trzech miesiącach. Niemniej jednak, segment mikrofirm dynamicznie się rozwija i już teraz jest dla banków bardzo istotny .

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam