Pozytywna historia kredytowa. Jak ją zbudować i dlaczego jest tak ważna?

2012-05-07 14:35:59

Kredyty bankowe odgrywają istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb finansowych wielu osób. Często są jedynym sposobem na naprawę domowego budżetu. Dlatego bardzo ważne jest należyte dbanie o swoją historię kredytową. Tylko w ten sposób, w razie potrzeby, nie będziemy w przyszłości mieli problemu z zaciągnięciem kredytu.

Czym jest historia kredytowa?

Z pojęciem historii kredytowej najczęściej spotykają się osoby zainteresowane pożyczką z banku. Zanim bank udzieli kredytu, sprawdza wiarygodność potencjalnego klienta. I nie chodzi tylko o konieczność uzyskiwania określonych dochodów, a o terminowości i regularności dokonywania spłat wcześniej posiadanych zobowiązań. To właśnie te dwa aspekty odgrywają kluczową rolę w budowaniu pozytywnej historii kredytowej.

W nieco innej sytuacji są osoby, które nigdy wcześniej nie posiadały żadnego kredytu. W ich przypadku o pozytywnej historii kredytowej nie może być mowy, ponieważ nie istnieje żaden dowód potwierdzający ich rzetelność i odpowiedzialność.

Dlatego też oferta kredytowa banków skierowana do takich osób często wygląda zupełnie inaczej niż ta przeznaczona dla osób posiadających doświadczenia kredytowe. Nowicjusze muszą się liczyć z wyższym oprocentowaniem, koniecznością zabezpieczenia kredytu, a nawet z niższą maksymalną kwotą pożyczki.

Jak zbudować dobrą historię kredytową?

Budowanie historii kredytowej można zacząć od zaciągnięcia chociażby małego kredytu ratalnego. Zakup telewizora, pralki czy kina domowego może być doskonałą okazją do rozpoczęcia budowania swojej wiarygodności. Banki z większym zaufaniem będą traktowały klienta, który już raz terminowo uregulował swoje zobowiązanie.

Kolejnym ważnym, jeśli nie najważniejszym, elementem jest regularność i terminowość dokonywania spłat rat kredytowych. Spłacając swoje zobowiązanie planowo klient buduje swój pozytywny wizerunek w oczach banku. W przeciwnym wypadku, klient nie ma co liczyć na możliwość zaciągnięcia innego zobowiązania w najbliższej przyszłości.

Skąd banki to wiedzą? Kto gromadzi takie informacje?

To, czy dana osoba jest rzetelnym kredytobiorcą , a co za tym idzie, posiada dobrą historię kredytową, banki są w stanie bardzo szybko zweryfikować. Instytucją, która pomaga im w takiej sytuacji jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej.

Jest to podmiot, który gromadzi, weryfikuje i przetwarza dane na temat większości kredytów udzielonych w naszym kraju. Bada między innymi terminowość ich spłat i kwoty zadłużenia. Na podstawie zebranych informacji przygotowuje odpowiednie raporty, które są wykorzystywane przez banki do oceny wiarygodności potencjalnych kredytobiorców.

Warto wiedzieć, że informacje na temat nierzetelnego kredytobiorcy (dla którego spełnione są łącznie następujące warunki: nie regulował zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni oraz upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody) są przechowywane w bazie BIK przez okres 5 lat. To dość długi okres.

Z tego powodu osoby zainteresowane zaciągnięciem jakiegokolwiek kredytu powinny być świadome, że w przypadku niedotrzymania warunków jego spłaty, będą musiały budować swoją historię kredytową zupełnie od nowa. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam