Portfele Comperii-Lipiec 2011. O ile wzrosły koszty kredytobiorców?

2011-08-17 12:13:28

Przedstawiamy comiesięczną odsłonę Portfeli Comperii. Pokazują one, jak w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz analogicznym okresem poprzedniego roku zmieniły się: koszt odsetkowy portfela kredytowego i zysk portfela oszczędnościowego. Sprawdź, jaki miesięczny koszt musi ponieść kredytobiorca!

Czym są Portfele Comperii?

Portfele Comperii (dawniej zwane „Wskaźnikami Comperii”) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz przed rokiem) zmieniały się: koszt pożyczającego i zysk oszczędzającego.
Ten pierwszy koszt pokazuje ważony miesięczny koszt odsetkowy portfela kredytów na łączną kwotę 100 tys. zł, w którym to kredyt hipoteczny stanowi 81 proc. tej wartości. Wzrost tego wskaźnika (symbolizowany za pomocą czerwonej strzałki skierowanej w górę) ma dla kredytobiorców znaczenie negatywne, gdyż muszą oni więcej niż wcześniej zapłacić za pożyczone pieniądze.
 
Z kolei ów drugi portfel oddaje ważony miesięczny zysk odsetkowy netto portfela lokacyjnego na łączną kwotę 100 tys. zł. (lokata bankowa ma tu 80-procentowy udział). Spadek tego indeksu (czerwona strzałka skierowana w dół) to dla osób zamierzających ulokować w bankach kapitał informacja, że w odniesieniu do poprzednich okresów, mają oni możliwość uzyskania niższych odsetek. Można także interpretować tę sytuację jako taką, w której banki słabiej niż wcześniej konkurują o pieniądze klientów.
 
Wskaźnik zmienności produktów kredytowych i wskaźnik zmienności produktów oszczędnościowych mierzą stosunek ofert, które uległy zmianie, do liczby ofert na całym rynku, przy czym za oferty, które uległy zmianie, uważa się te, dla których oprocentowanie rzeczywiste w danym miesiącu wzrosło, zmalało lub które stanowią nowość na rynku w porównaniu z poprzednim miesiącem.
 
Wskaźniki zmienności zawierają się w przedziale od 0-100 procent:
 
-0 procent - rzeczywiste oprocentowanie żadnej z ofert kredytowych/oszczędnościowych nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca i nie pojawiła się żadna nowa oferta
-100 procent - rzeczywiste oprocentowanie każdej oferty kredytowej/oszczędnościowej uległo zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca, mogły także pojawić się nowe oferty
 
Poniżej znajduje się fragment raportu przedstawiający jedynie koszt pożyczającego. Pełną wersję raportu znajdziesz tutaj.
 
Koszt pożyczającego

Portfele Comperii Lipiec 2011 koszt portfela kredytowego zysk portfela oszczędnościowego

Komentarz analityka:

Pierwszego miesiąca wakacji, nie tylko ze względu na pogodę, nie można zaliczyć do udanych. Kredytobiorcy muszą również płacić coraz więcej za swoje zobowiązania. Publikowany przez Comperię Obserwator Procentowy (z którym można zapoznać się klikając tutaj) pokazuje, że średnia rzeczywista roczna stopa oprocentowania badanych produktów kredytowych (kredytów hipotecznych, samochodowych, gotówkowych i kart kredytowych) znajduje się w trendzie rosnącym.
 
Nie inaczej jest z prezentowanym tu wskaźnikiem, czyli kosztem pożyczającego. Miesięczny koszt odsetkowy portfela kredytów na łączną kwotę 100 tys. zł. wzrósł o ponad 6 zł w porównaniu z poprzednim miesiącem. Warto przypomnieć, że w kwietniu miesięczny koszt odsetkowy tego portfela wyniósł niespełna 660 zł. Oznacza to wzrost tego wskaźnika o ponad 35 zł w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
 
Wzrost kosztów kredytobiorców jest efektem podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w pierwszym półroczu bieżącego roku. W dalszym ciągu rośnie stopa WIBOR, która bezpośrednio wpływa na wysokość rat kredytów hipotecznych (stanowią one niewiele ponad 80 proc. portfela pożyczającego).
 
Na szczęście jest również drugi portfel – taki, do którego pieniądze napływają zamiast uchodzić. Aby zapoznać się z pełną wersją naszego raportu i dowiedzieć się jak w ostatnim czasie kształtował się zysk oszczędzającego należy kliknąć tutaj.
 
Marcin Zienkiewicz
Analityk Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam