Podpisanie umowy i wypłata kredytu

2009-07-27 00:00:00

Jeżeli decyzja kredytowa jest pozytywna - bank, na podstawie analizy wniosku i dokumentów zgodził się przyznać kredyt - następuje ustanowienie zabezpieczeń i podpisanie umowy kredytowej, w której zawarte są warunki kredytowania: koszty kredytu (oprocentowanie, prowizja, ewentualne ubezpieczenia kredytu), okres spłaty czy konsekwencje nie spłacenia kredytu.

Może się również zdarzyć, że warunki, na jakich bank gotowy jest udzielić kredytu, będą inne niż zapisane we wniosku kredytowym. Przykładowo, bank może skrócić maksymalny okres kredytowania tak, by pokrywał się on z liczbą miesięcy, na jakie ważna jest nasza umowa o pracę, co skutkować będzie wyższymi ratami miesięcznymi lub koniecznością zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości.

Załącznikiem do umowy kredytowej jest harmonogram spłaty kredytu, a więc szczegółowy plan spłaty kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość rat może się zmienić w trakcie spłaty kredytu, jeżeli oprocentowanie kredytu jest zmienne, zarówno w górę, jak i w dół. Zaciągając kredyt według stopy stałej, mamy pewność, że raty pozostaną niezmienne w całym okresie kredytowania.

Po podpisaniu umowy bank wypłaca kredyt na konto wskazane przez kredytobiorcę. Jeżeli klient nie posiada konta w banku, w którym zaciągnął pożyczkę, wówczas spłat miesięcznych rat kredytowych może dokonywać w oddziale banku albo przelewem na rachunek kredytowy (każdy kredyt posiada swój numer rachunku). Jeżeli natomiast posiadamy rachunek w banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt, spłata kredytu może być dokonywana automatycznie, ze środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowo-rozliczeniowym (klient musi wydać w tym celu specjalną dyspozycję). W dniu spłaty kolejnej raty na koncie kredytobiorcy muszą znajdować się środki w wysokości pozwalające na spłatę raty kredytowej.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam