Po co komu niskie stopy procentowe?

2013-03-28 12:39:15

Rada Polityki Pieniężnej już pięciokrotnie obniżała stosowane przez siebie stopy procentowe. Zabieg ten jest argumentowany słabnącą koniunkturą gospodarczą w naszym kraju i rosnącym bezrobociem. Trzeba jednak wiedzieć, że decyzje o obniżaniu stóp procentowych oddziałują także na inne czynniki. Jakie? Comperia.pl postanowiła sprawdzić.

Ustalanie wysokości stóp procentowych jest jednym z podstawowych zadań Narodowego Banku Polskiego. Za pomocą tego instrumentu instytucja ta bezpośrednio wpływa na cenę pieniądza. Im poziom ustalonych stóp jest wyższy, tym droższe jest zaciągniecie kredytu. Natomiast gdy stopy są niskie, sytuacja wygląda odwrotnie.

Tyle teorii. A na co w praktyce wpływają niskie stopy procentowe i co to oznacza, dla naszego portfela?

Tańsze kredyty

Niski poziom stóp procentowych powoduje, że zaciągane przez klientów zobowiązania są tańsze. Oprocentowanie kredytów w polskim złotym jest uzależnione od rynkowej stopy WIBOR, której wysokość jest mocno skorelowana z poziomem stóp ogłaszanych przez NBP.

Oczywiście, w skład oprocentowania kredytu wchodzi jeszcze marża banku. Jednak ten element jest stały i nie podlega zmianom przez cały okres kredytowania (wyjątek stanowi renegocjacja warunków umowy kredytowej).

Niższe koszty przyjmowania depozytów

Niskie stopy procentowe wpływają również na koszty przyjmowania depozytów przez banki. W zamian za założenie lokaty, klienci otrzymują wynagrodzenie w postaci odsetek. W związku z tym, że cena pieniądza na rynku międzybankowym spada, obniżeniu ulega także wysokość oprocentowania tradycyjnych lokat, czy kont oszczędnościowych. A ponieważ wypłacane odsetki są dla banku wydatkiem, spadają koszty jego działalności.

Niższe koszty dla państwa

Spadek stóp procentowych wpływa również na koszty ponoszone przez nasze państwo. Do sfinansowania różnych przedsięwzięć inwestycyjnych Polska zadłuża się emitując obligacje. Obniżenie rynkowej ceny pieniądza powoduje, że nowe serie obligacji mogą być oferowane z dużo niższym kuponem niż w przypadku obowiązywania wysokich stóp procentowych.

Wysokość odsetek z obligacji skarbowych zależy jeszcze od wielu innych czynników, takich jak chociażby stabilność polityczna, wzrost gospodarczy, czy zaufanie inwestorów - ale to już temat na kolejny artykuł.

Dla „dobra gospodarki"

Jednak głównym zadaniem obniżek stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej jest pobudzanie gospodarki. W chwili pojawienia się spowolnienia gospodarczego, wzrostu bezrobocia i innych niekorzystnych czynników, wprowadzenie niskich stóp procentowych ma „zachęcić” wszystkich do inwestowania - i tym samym spowodować wzrost gospodarczy. Niskie stopy procentowe zniechęcają do oszczędzania, gdyż produkty depozytowe oferują niewielkie odsetki - co dodatkowo ma przekonać do rozpoczęcia nowych procesów inwestycyjnych.

Poziom stóp procentowych ma ogromny wpływ praktycznie na wszystkie dziedziny życia gospodarczego. Począwszy od oprocentowania kredytów, kosztów działalności banków, a na rozwoju gospodarczym naszego kraju kończąc. Dlatego właśnie każda decyzja Rady Polityki Pieniężnej cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ekonomistów, ale także i znacznej części społeczeństwa.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam