Pierwsze mieszkanie: zasady kredytu 2%

„Bezpieczny kredyt 2%”, oferowany w ramach programu „Pierwsze mieszkanie”, jest kredytem hiptecznym z dopłatą, przewidzianym dla osób nabywających mieszkanie albo dom jednorodzinny po raz pierwszy.

Kto może się ubiegać o kredyt 2%?

 • single
 • osoby samotnie wychowujące dzieci
 • wspólnie: małżeństwa bezdzietne lub wychowujące dzieci
 • wspólnie: pary wychowujące co najmniej 1 dziecko
 • osoby w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową, które samodzielnie chcą przystąpić do bezpiecznego kredytu 2%

Osoby żyjące w niesformalizowanym związku mogą więc przystąpić do programu tylko wtedy, gdy wychowują wspólnie potomstwo.

Ograniczenia co do wieku

 • gdy o kredyt wnioskujesz sam: musisz mieć mniej niż 45 lat
 • gdy o kredyt wnioskuje małżeństwo bezdzietne: choć jedno z was musi mieć mniej niż 45 lat
 • gdy o kredyt wnioskuje małżeństwo/para z dzieckiem: choć jedno z was musi mieć mniej niż 45 lat

Co z 45-latkami?

Limit wiekowy dotyczy ukończonego roku życia, przypadającego na dzień złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%. Oznacza to, że np. jeśli twoje 45 urodziny wypadają za 3 dni po złożeniu kompletnego wniosku – możesz skorzystać z dopłaty. Umowę zawrzesz już jako 45-latek.

Jakie nieruchomość kupię na kredyt 2%?

Kredyt 2% możesz przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego albo budowę domu jednorodzinnego systemem gospodarczym.

Kredytem może równocześnie zostać objęte:

 • wykończenie lub remont nabywanej nieruchomości
 • zakup pomieszczeń przynależnych do lokalu, np. komórki lokatorskiej, a także miejsca postojowego, o ile będzie ono ujęte w cenie nabycia, jako „część składowa” lokalu mieszkalnego (w mocy pozostają ustawowe zapisy co do maksymalnej wysokości kredytu oraz wkładu własnego)
 • zakup działki budowlanej, na której zostanie wybudowany dom finansowany bezpiecznym kredytem 2%

Co, gdy upatrzone mieszkanie jest bardzo drogie?

W programie nie obowiązuje limit cen za m2 mieszkania lub domu, jednak występuje ograniczenie co do maksymalnej kwoty kredytu.

Ile wyniesie maksymalna kwota kredytu?

 • gdy o kredyt wnioskujesz sam: 500 tys. zł
 • gdy o kredyt wnioskuje małżeństwo bezdzietne: 600 tys. zł
 • gdy o kredyt wnioskuje małżeństwo/para z dzieckiem: 600 tys. zł

Ile wyniesie dopłata?

Punktem odniesienia do ustalenia poziomu dopłat był okres sprzed pandemii, gdy stopa bazowa kredytów hipotecznych WIBOR 3M oscylowała wokół stabilnego poziomu 2-3%. Założeniem bezpiecznego kredytu 2% było ustalenie jego kosztów spłaty na poziomie zbliżonym do tego sprzed pandemii.

W okresie otrzymywania dopłat do rat (czyli przez pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie bezpiecznego kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Dopłata z budżetu państwa do rat wyniesie z kolei tyle, ile różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Co to oznacza? Jeśli przeciętny kredyt hipoteczny (o stałej stopie) w twoim banku jest oprocentowany na 6% w skali roku, to przez pierwsze 10 lat będziesz spłacać swój kredyt tak, jak gdyby twoja umowa była oprocentowana na 2% + marża, a resztę odsetek co miesiąc będzie spłacać za ciebie budżet państwa.

Na jak długo muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania to 15 lat.

Jak długo państwo będzie dopłacać do rat?

Dopłaty do rat będziesz otrzymywać do pierwszych 120 rat kredytu, czyli przez 10 lat.

Czy muszę mieć wkład własny?

Tak, jednak wkład ten nie może być wyższy niż 200 tysięcy złotych.

Jeśli nie posiadasz wkładu własnego, możesz równocześnie skorzystać z gwarancji BGK w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”. W tym przypadku suma gwarancji oraz twojego wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20% lub 30% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt.

Jeśli budujesz dom, twoim wkładem własnym może być działka, ale jeśli jej wartość przekracza 200 tys. zł, nie będziesz już mógł wnieść innego wkładu własnego w środkach pieniężnych. Ponadto suma wartości działki i kwoty udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Czy mogę wybrać raty równe?

W okresie dopłat raty twojego kredytu będą naliczane w formule rat malejących, dlatego wysokość bieżącej raty i obliczonej do niej dopłaty będą się co miesiąc zmieniały (konkretnie: malały).

Po 10 latach spłaty kredytobiorca automatycznie przejdzie na spłatę kredytu w formie rat równych (annuitetowych), chyba że złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Gdy jesteś już współ-/właścicielem innej nieruchomości

 • własność: jeśli aktualnie posiadasz lub w przeszłości posiadałeś na własność inne mieszkanie, dome, spółdzielcze prawo do lokalu lub domu, nie możesz skorzystać z programu „Pierwsze mieszkanie”
 • współwłasność:
  • jeśli odziedziczyłeś połowę lub mniejszą część jednego lokalu mieszkalnego, również możesz skorzystać z kredytu 2%, pod warunkiem, że nie mieszkasz w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy. Jeśli twój udział we współwłasności przekracza 50% lub w drodze spadkowej otrzymałeś udziały (choćby minimalne) we współwasności dwóch nieruchomości mieszkalnych lub więcej nie możesz być beneficjentem programu
  • jeśli stałeś się współwłaścicielem mieszkania lub domu na drodze innej niż spadekowa (np. w ramach darowizny, umowy dożywocia, zamiany nieruchomości, zamiany udziałów nabytych w drodze dziedziczenia) nie możesz wziąć udziału w programie
 • nieruchomości za granicą: posiadanie nieruchomości za granicą nie wyklucza z możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%

Gdy tylko jeden z małżonków jest/był właścicielem nieruchomości

Jeśli o kredyt wnioskuje para lub małżeństwo, warunek pierwszego mieszkania musi spełniać oboje współwnioskodawców, bez względu na ustrój majątkowy. Oznacza to, że posiadanie rozdzielności majątkowej nie stanowi furtki do udziału w programie przez ten małżonka, który spełnia warunek pierwszego mieszkania.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jeden z małżonków posiadał nieruchomość w przeszłości, ale zbył prawa do niej jeszcze przed zawarciem małżeństwa, a drugi z małżonków nie posiada i nigdy nie posiadał nieruchomości. W tym przypadku ten małżonek, który nigdy nie posiadał praw do nieruchomości może stać się jedynym kredytobiorcą, przy czym z uwagi na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, starać się o kredyt w wysokości do 600 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać?

Beneficjenci programu muszą posiadać zdolność kredytową niezbędną do spłaty kredytu, jaki chcą uzyskać.

Zdolność kredytowa jest wyliczana przez każdy z banków niezależnie, zgodnie z wypracowanymi w danej instytucji procedurami, dlatego odmowa udzielenia kredytu w jednym banku ze względu na brak zdolności kredytowej, nie musi oznaczać braku szans na kredyt w tej samej kwocie w innym banku.

Co gdy zarabiam za granicą?

Bezpieczny kredyt 2% jest udzielany wyłącznie w złotówkach. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kredytu hipotecznego udziela się w walucie dochodu, dlatego dochody osiągane w walucie obcej nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej.

Pierwsze mieszkanie dla obcokrajowca

By wziąć udział w programie, nie trzeba być obywatelem Polski. Obcokrajowcy, którzy prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium Polski i spełnią pozostałe warunki programu, mogą uzyskać kredyt 2% (zostanie udzielony w PLN). Jeżeli natomiast gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie innego kraju, to cudzoziemiec może ubiegać się o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo.

Kupiłem już inne mieszkanie od dewelopera, ale jeszcze nie mam prawa własności – czy dostanę kredyt 2%?

Warunkiem dostępności bezpiecznego kredytu 2% jest nieposiadanie prawa własności lub spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu. Nabycie prawa własności mieszkania deweloperskiego następuje w chwili jego wyodrębnienia. Jeśli kupione przez ciebie mieszkanie jeszcze nie zostało wyodrębnione, możesz skorzystać z kredytu 2%.

Drugi kredyt hipoteczny

Z bezpiecznego kredytu 2% nie mogą skorzystać osoby, które są stroną umowy kredytu hipotecznego (na zakup nieruchomości mieszkalnej), podpisanej w ciągu 36 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2%.

Bezpieczny kredyt 2% nie jest więc dostępny dla osób, które w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie są stronami umowy innego kredytu hipotecznego, nawet jeśli nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności nieruchomości, która za ten kredyt została kupiona.

Kupiłem działkę na kredyt hipoteczny – czy otrzymam kredyt 2% na budowę domu?

Ani własność nieruchomości gruntowej ani nawet posiadanie kredytu hipotecznego na zakup działki nie stanowią przeszkody w ubieganiu się o bezpieczny kredyt 2%.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek kredytowy należy złożyć w banku, który przystąpił do programu. Aktualną listę banków znajdziesz na stronie internetowej BGK.

Choć chęć przystąpienia do programu wykazuje większość banków komercyjnych, działających w Polsce, to jeszcze nie wszystkie z nich zawarły z BGK stosowne umowy o współpracy. Obecnie w programie biorą udział:

 • Alior Bank
 • Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
 • Bank PEKAO
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • PKO Bank Polski
 • SGB-Bank
 • VeloBank

Czy bezpieczny kredyt 2% będzie droższy od zwykłego kredytu hipotecznego?

Choć zasady programu nie ograniczają wysokościprowizji lub marży banków w ramach bezpiecznego kredytu 2%, to ustawa przewiduje zakaz stosowania przez banki wyższej marży i prowizji niż w kredytach hipotecznych udzielanych poza programem.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam