Okres bezodsetkowy na karcie kredytowej - policz żeby się nie przeliczyć

2012-05-25 09:47:58

Od transakcji wykonanej kartą kredytową nawet przez pierwszych 55-60 dni nie płaci się żadnych odsetek. Wszystko dzięki tzw. okresowi bezodsetkowemu. Ale uwaga - czas ten równie dobrze może potrwać nawet tylko np. 3 tygodnie. Warto więc dokładnie wiedzieć, jak działa okres bezodsetkowy.

W zależności od banku okres bezodsetkowy od transakcji kartą kredytową może wynieść od 51 do 61 dni (najczęściej 54-56 dni). Trzeba jednak pamiętać, że jest to MAKSYMALNY czas bez odsetek, na jaki można liczyć.

Kluczem w zrozumieniu, nieskomplikowanego swoją drogą, mechanizmu liczenia długości czasu bez odsetek jest pojęcie okresu rozliczeniowego. To okres długości miesiąca, na którego koniec generowany jest wyciąg, czyli podsumowanie wszystkich transakcji. I właśnie pierwszy dzień okresu rozliczeniowego jest początkiem okresu bezodsetkowego dla wszystkich transakcji wykonanych w całym okresie rozliczeniowym.

Posłużmy się przykładem. Przyjmijmy, że okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca, a maksymalny okres bezodsetkowy na karcie wynosi 55 dni. Odsetki od transakcji wykonanej 1 czerwca nie będą więc naliczane aż do 25 lipca. Ale uwaga! - do 25 lipca trwać będzie okres bezodsetkowy także wobec transakcji wykonanych w każdym innym dniu czerwca, nawet 30 czerwca. Zatem w przypadku transakcji wykonanej ostatniego dnia czerwca okres bezodsetkowy trwa tylko 25 dni.

W naszym przykładzie kolejny 55-dniowy okres bezodsetkowy rozpoczyna się 1 lipca. Każda transakcja taką kartą kredytową, obojętne czy dokonana 1, 15 czy 31 lipca, jest nieoprocentowanym kredytem tylko do 24 sierpnia.

Co po okresie bezodsetkowym? Bank nalicza oprocentowanie, i to nie od dnia końca okresu bezodsetkowego, ale także wstecz, czyli od momentu dokonania transakcji. Oprocentowanie kart kredytowych sięga przeważnie przynajmniej 20 proc. w skali roku. Jego maksymalny dozwolony poziom to czterokrotność aktualnej stopy lombardowej NBP. Każdego miesiąca posiadacz karty musi spłacić zazwyczaj (to zależne od banku) 5 proc. zadłużenia.

Nie można zatem okresu bezodsetkowego cały czas utożsamiać tylko z okresem aż ponad 50 dni darmowego kredytu. Im później w miesiącu (w okresie rozliczeniowym) dokona się transakcji, tym krótszy jest okres bezodsetkowy.

Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam