Nowy Rok a zostało po staremu - stopy bez zmian

2016-01-14 07:38:00

Na zakończonym dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała ogłaszane przez siebie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Tym samym stopa referencyjna przyjmuje wartość 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskontowa 1,75 proc.

Chwila ogłaszania przez Narodowy Bank Polski decyzji o stopach procentowych to jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku finansowym. To od niej zależy bowiem nie tylko oprocentowanie lokat i kredytów, ale także przyszły rozwój całej gospodarki. W celu pobudzania wzrostu gospodarczego banki centralne stosują luźną politykę pieniężną (niskie stopy procentowe), a gdy koniunktura się przegrzewa przechodzą do bardziej restrykcyjnych założeń (podnoszą stopy).

Obecnie polska gospodarka rozwija się w umiarkowanym tempie, więc stopy procentowe ogłaszane przez RPP są na niskim poziomie. Przyczyną takiej operacji jest także panująca już od półtora roku deflacja (ujemna inflacja, czyli spadek cen). Tymczasem jednym z podstawowych celów NBP jest  dbanie o to aby roczny wzrost cen wynosił 2,50 proc. z dopuszczalnym odchyleniem +/- 1 pkt. procentowy.

Utrzymanie przez NBP stóp procentowych na obecnym poziomie sprawia, że oprocentowanie produktów oszczędnościowych dostępnych w bankach znajduje się na bardzo niskich poziomach. Dla kont oszczędnościowych średni odczyt tego parametru to zaledwie 1,45 proc. Niewiele lepiej jest w lokatach. W przypadku kwartalnych depozytów na kwotę 5 tys. złotych zmienna ta przyjmuje wartość 1,48 proc. (szczegóły na wykresie).

Średnie oprocentowanie lokat

Comperia Analytics

Niskie stopy procentowe wpływają korzystnie na wysokość rat płaconych przez kredytobiorców. Dzieje się tak dlatego, iż stopy ogłaszane przez NBP są niejako benchmarkiem dla rynkowych stóp procentowych WIBOR 3M będących istotną częścią składową oprocentowania hipotek.

I tak na przykład rata 30-letniego kredytu hipotecznego na kwotę 300 tys. złotych zaciągniętego w styczniu 2009 roku wynosi dziś 1488 złotych, podczas gdy w styczniu 2014 roku (czyli zaledwie dwa lata temu) wynosiła 1640 złotych. Jeszcze więcej wynosiła w 2012 roku, kiedy to oscylowała ona w granicach 2045 złotych - trzeba jednak pamiętać, że w tamtym okresie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosiła 4,50 proc. (dziś 1,50 proc.).

Najbliższe kilka miesięcy nie powinno przynieść podwyżek oprocentowania kredytów i produktów oszczędnościowych oferowanych przez banki. Niewiele wskazuje bowiem na to, aby nasz rodzimy bank centralny zamierzał zaostrzać stosowaną przez siebie politykę pieniężną. Co więcej, w mediach pojawiają się głosy o możliwych dalszych obniżkach stóp procentowych.

Autor: Jacek Kasperczyk

Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam