Nadal korzystna sytuacja dla przedsiębiorców - raport z rynku produktów dla firm

2014-04-22 13:59:00

Pierwszy kwartał 2014 roku charakteryzował się względną stabilizacją w ofercie banków skierowanej do podmiotów gospodarczych, których roczne obroty nie przekraczają kwoty 5 mln złotych. Największy zastój dotyczył przede wszystkim oprocentowania produktów depozytowych i kredytowych adresowanych do mikroprzedsiębiorców, choć w przypadku kont firmowych również nie odnotowano znaczących zmian.

Niskie stopy procentowe obowiązujące w Polsce sprawiają, że oprocentowanie zarówno kredytów, jaki produktów oszczędnościowych adresowanych do firm z segmentu MSP znajduje się na bardzo niskim poziomie. Wysokość tego parametru zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która poprzez ogłaszane przez siebie stopy procentowe wpływa na cenę pieniądza na rynku międzybankowym, a od lipca 2013 roku, stopy procentowe ogłaszane przez ten organ są najniższe w historii polskiego rynku finansowego.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku oprocentowanie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych adresowanych do podmiotów gospodarczych nie przekroczyło poziomu 3 proc. w skali roku, przy czym średnio zmienna ta wyniosła niecałe 2 proc. Na koniec marca br. najlepsze oferty depozytowe (lokaty, konta oszczędnościowe) można było znaleźć w BOŚ Banku, BNP Paribas, Idea Banku i Meritum Banku.

Analizując warunki produktów kredytowych skierowanych do firm z segmentu MSP, to w większości przypadków podlegają one indywidualnym negocjacjom pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą. W przypadku tego parametru jedynym powtarzalnym się elementem są części składowe oprocentowania kredytów. Praktycznie w każdym banku, za podstawę ustalania tej zmiennej przyjmuje się wybraną stopę rynkową WIBOR oraz wewnętrzną marżę banku. Ogólnie można stwierdzić, że, w zależności od instytucji oraz wybranego produktu (limit w koncie, czy kredyt inwestycyjny), oprocentowanie zobowiązań firmowych przyjmuje wartości z przedziału od około 5 do nawet 12 proc. w skali roku.

Pozytywna tendencja panuje za to w ofercie rachunków firmowych adresowych do mikroprzedsiębiorców. Zdecydowana większość banków proponuje bowiem prowadzenie takiego konta zupełnie za darmo. W pierwszym kwartale tego roku całkowicie darmowe konta firmowe można było znaleźć w Deutsche Banku, Meritum Banku, Credit Agricole, czy mBanku. A po spełnieniu dodatkowego warunku w postaci odpowiedniego salda na rachunku także w Getin Noble Banku, Banku Pekao SA, BGŻ, czy Banku Millennium.

Pełen przegląd produktów można zobaczyć tutaj

Obecna sytuacja na rynku produktów firmowych wydaje się bardzo korzystna dla przedsiębiorców. Z jednej strony mogą oni korzystać z tanich kredytów, które są efektem niskich stóp procentowych obowiązujących w Polsce, a drugiej coraz częściej nie ponoszą żadnej opłaty za podstawowe narzędzie ich rozliczeń z kontrahentami, czyli rachunek firmowy.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam