MultiBank: kredyt w ROR pod lokatę

2009-03-20 00:00:00

Bank wprowadza do oferty kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony środkami na koncie oszczędnościowym lub lokacie.

MultiKredyt Oszczędnościowy jest odnawialnym limitem kredytowym w rachunku, którego zabezpieczeniem mogą być  środki zgromadzone na lokatach złotowych, walutowych, albo na rachunku oszczędnościowym MultiMax. Kredyt udzielany jest na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości limitu i ustanowionych zabezpieczeń. Po odnowieniu kredytu na kolejny okres bank dopuszcza możliwość zwolnienia zabezpieczenia.  Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie pełnomocnictw dla banku do rachunku oraz blokady zdeponowanych środków pieniężnych.

W przypadku zabezpieczenia kredytu depozytami złotowymi kwota limitu kredytowego może wynieść maksymalna 80 proc. wartości zabezpieczenia. Jeżeli np. na koncie oszczędnościowym posiadamy 10 tys. zł, maksymalny limit wyniesie 8 tys. zł, przy czym na poczet zabezpieczenia bank zablokuje kwotę 10 tys. zł. Podobnie jest w przypadku lokat terminowych. Jeżeli jednak otworzyliśmy lokatę półroczną, bank przedłuży ją o kolejny półroczny okres (okres trwania umowy kredytowej musi pokrywać się z okresem umowy lokaty).

Jeżeli zabezpieczeniem będą depozyty walutowe, wówczas maksymalna kwota kredytu wynosi 70 proc. wartości zabezpieczenia. Bank przelicza wartość depozytów po kursie z dnia uruchomienia linii kredytowej. Maksymalny limit kredytowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 50 proc. wartości zabezpieczenia, niezależnie od waluty depozytu.   

Niezależnie od rodzaju zabezpieczenia klient zachowuje prawo do odsetek od zdeponowanych środków. Odsetki od kredytu bank naliczy wyłącznie od wykorzystanej kwoty, co jest specyfiką kredytów w rachunkach osobistych. Spłata zobowiązań następuje bez odrębnej dyspozycji klienta z wszelkich wpływów na rachunek.

Co MultiBank proponuje w zamian? Lepsze warunki cenowe i uproszczoną procedurę kredytową. Oprocentowanie kredytu wynosi 10,49 proc. (9,49 proc. dla członków Klubu Aquarius), a prowizja za udzielnie kredytu 1,6 proc., ale co najmniej 40 zł (1,2 proc. w Klubie Aquarius). Minimalna kwota kredytu wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 120 tys. zł.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam