Marże kredytów walutowych w lipcu – niewiele, ale w górę

2009-08-12 00:00:01

ANALIZA W lipcu, kolejny miesiąc z rządu, rosły średnie marże kredytów hipotecznych udzielanych w walutach obcych. Niewielki spadek wysokości marż odnotowano w przypadku kredytów złotowych. Comperia pokazuje średnie marże modelowego kredytu o wartości 300 tys. zł, zaciągniętego z 20-proc. wkładem własnym.

Średnia marża kredytu we frankach szwajcarskich wynosiła w lipcu 3,7 pkt. proc., a więc o 0,06 pkt. proc. więcej niż w czerwcu. Kredyty w euro zdrożały średnio o 0,1 pkt. proc. i w lipcu osiągnęły poziom 3,47 pkt. proc. Marża kredytu w dolarach wzrosła do 3,8 proc., z 3,68 pkt. proc. w czerwcu. Od września 2008 roku tylko poziom średnich marż kredytów w dolarach utrzymuje się na zbliżonym do dzisiejszego poziomu. Marże kredytów we frankach szwajcarskich i euro wzrosły od tamtego czasu o około 1,7 pkt. proc. To skutki zawirowań na rynku finansowym. Banki z jednej strony podwyższyły marże za potencjalne ryzyko związane z niewypłacalnością kredytobiorcy, z drugiej de facto ograniczyły sprzedaż kredytów walutowych proponując zaporowe warunki.

Kredyty na lepszych warunkach mają szansę zaciągnąć dzisiaj osoby, które zwiążą się z bankiem nie tylko kredytem hipotecznym, ale i innymi produktami. Na przykład Nordea Bank w promocji od 10 sierpnia obniża marżę kredytu w euro o 0,5 pkt. proc., a o 1 pkt. proc. Stawia jednak warunek – posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przelewanie na konto wynagrodzenia), karty debetowej i wykupienie ubezpieczenia finansowanej nieruchomości w firmie ubezpieczeniowej współpracującej z bankiem.

Spadła natomiast średnia marża kredytów złotowych. Zmiana jest jednak niewielka – z 3,04 proc. w czerwcu do 2,93 pkt. proc. w lipcu. To od 0,5 do 0,8 pkt. proc. mniej niż w przypadku kredytów walutowych, ale na atrakcyjność kredytu wpływa drugi składnik oprocentowania – koszt pieniądza na rynku międzybankowym. A tutaj przepaść jest ogromna. Trzymiesięczna stawka LIBOR dla franka szwajcarskiego wynosi dzisiaj 0,36 proc. Dodając do niej średnią marżę, oprocentowanie kredytu  wyniosłoby 4,06 proc. Stopa WIBOR, kształtująca oprocentowanie kredytów złotowych , co prawda zaczęła spadać, ale wynosi 4,15 proc., co daje  finalne oprocentowanie 7,08 proc.

Nie oznacza oczywiście, że ta sytuacja się nie zmieni. Wszystkie kredyty hipoteczne – i złotowe, i walutowe – narażone są na ryzyko stopy procentowej. Stopy na rynku międzybankowym zmieniają się w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej. W Szwajcarii czy w strefie euro są na rekordowo niskich poziomach, nawet poniżej poziomu stóp ustalanych przez banki centralne. Ryzyko wzrostu stóp, a więc i oprocentowania kredytów, jest więc bardzo duże.

 

Średnie marże kredytów hipotecznych w lipcu 2009 roku
Kredyt: 300 tys. zł, LTV: 80 proc.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Bednarek
Comepria.pl

Ekspert Comperia.pl