Marża kontra WIBOR

2014-05-19 09:12:00

Od poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych zależy wysokość comiesięcznych rat i całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania, nic więc dziwnego, że jego wahania żywo interesują większość Polaków. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, jak kształtował ten parametr w ciągu ostatnich kilku lat.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch podstawowych części. Pierwszą z nich stanowi marża banku udzielającego danego zobowiązania, drugą - rynkowa stopa procentowa WIBOR. W przypadku kredytów w PLN jest to najczęściej WIBOR 3M.

Wysokość marży banki ustalają indywidualnie. W główniej mierze jest ona uzależniona od aktualnej sytuacji gospodarczej oraz od skłonności tych instytucji do prowadzenia ekspansywnej polityki kredytowej. Jeśli zależy im na większej sprzedaży kredytów, to obniżają poziom tego parametru.

Z kolei wysokość WIBORU 3M zależy od decyzji Narodowego Banku Polskiego, który za pomocą stóp procentowych kształtuje politykę pieniężną w Polsce. Można uogólnić, że w czasie kryzysu i spowolnienia gospodarczego obowiązują niskie stopy procentowe, a w czasie hossy i znacznego ożywienia - wysokie.

Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, jak na przestrzeni ostatnich kilku lat kształtowały się te dwie zmienne. W celu dobrego zobrazowania problemu poddano analizie standardowe oferty kredytów hipotecznych w kwocie 300 tys. złotych (LTV=80 proc.) zaciągane na 30 lat.

Oto, jak wyglądają średnie marże kredytów hipotecznych na tle rynkowej stopy WIBOR 3MPomiędzy średnią marżą kredytową, a stopą WIBOR istnieje pewna korelacja ujemna - gdy jedna z tych zmiennych rośnie, to druga maleje. Zależność ta jest najlepiej widoczna od lipca 2010 do kwietnia 2012 r., kiedy to marże kredytowe spadały, a stopy rynkowe rosły. Po tym okresie nastąpiła sytuacja odwrotna, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W ramach uzupełnienia powyższej analizy warto jeszcze wspomnieć, że od lipca ubiegłego roku stopa rynkowa WIBOR 3M utrzymuje się w przedziale od 2,65 proc. (minimum z grudnia 2013 roku) do 2,72 proc. (obecnie). W lipcu Narodowy Bank Polski sprowadził ogłaszane przez siebie stopy procentowe do poziomu najniższego w historii.

Banki starają się „zoptymalizować” oprocentowanie udzielanych przez siebie kredytów hipotecznych. Gdy rynkowe stopy procentowe rosną, one są skłonne obniżyć pobierane marże. Jeśli jednak te pierwsze spadają, następuje podwyżka marż.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam