Lipcowa ulga dla pożyczkobiorców-Kredytometr Comperii

2010-07-12 12:11:06

W ostatnim czasie głośno było o drożejących kredytach hipotecznych, szczególnie we frankach szwajcarskich. Skokowe osłabienie złotego przekładało się na wzrost zadłużenia wyrażonego w obcych walutach. Tym razem mamy dla kredytobiorców dobre wieści. Miniony tydzień przyniósł odreagowanie na rynku walutowym, zaś raty wszystkich analizowanych kredytów hipotecznych zmniejszyły się. Jakie kredyty potaniały najmocniej? Sprawdź!

Rośnie koszt pieniądza w strefie euro
Stopy procentowe na rynku międzybankowym zachowują się na przestrzeni ostatnich tygodni dość stabilnie. Określenie to pasuje do sytuacji panującej w Polsce, USA i Szwajcarii, jednak o strefie euro nie można już tego powiedzieć. WIBOR już od połowy kwietnia oscyluje wokół wartości 3,85 proc., co przekłada się na znikome wahania wysokości rat kredytów złotowych. Drobne korekty, jak ta z poprzedniego tygodnia, zmieniają wartość raty modelowego kredytu w polskiej walucie (kwota: 300 tys. zł, okres: 30 lat, LTV=80 proc.) o 1-2 zł, co sprawia, że osoby spłacające kredyty złotowe muszą wykładać ze swojej kieszeni po 1050-1060 zł. W przypadku stawki LIBOR dla franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego jest podobnie, jednak wysokość raty tych kredytów podlega silniejszym wahaniom z uwagi na zmiany kursów walutowych.
 
Słowo „stabilizacja” nie pasuje z kolei do opisania zachowania stopy LIBOR dla euro. Koszt pożyczek we wspólnej europejskiej walucie na rynku międzybankowym w Londynie rośnie nieprzerwanie od momentu, kiedy na przełomie maja i kwietnia gorąco zrobiło się wokół problemów fiskalnych w Grecji i innych krajach należących do tzw. grupy PIIGS. W lipcu tempo wzrostu dodatkowo się zwiększyło, co wskazuje, że do „powrotu do normalności” w strefie euro jeszcze daleko. Jednakże pomimo wyższego oprocentowania średnia rata kredytów hipotecznych w euro spadła o ponad 10 zł, za czym kryje się korzystne umocnienie się złotego.
 
Złoty wreszcie silniejszy
Polska waluta w końcu przełamała swą niemoc. Kurs spłaty wszystkich kredytów walutowych zanotował gwałtowny spadek. Najmocniej zanurkował kurs USD/PLN – aż o 15 gr, co przełożyło się na zmniejszenie raty kredytów dolarowych o ponad 42 zł. Na franku szwajcarskim korekta była mniejsza, jednak niższa o 26 zł rata kredytów denominowanych do franka jest dużą ulgą dla wielu osób zadłużonych w tej walucie. Tym bardziej, że w ostatnim czasie ich portfele kurczyły się w najszybszym tempie.
 
Kredyty tanieją, kiedy spadnie moja rata?
Przeprowadzana przez nas analiza odzwierciedla zmiany zachodzące co tydzień na rynku kredytów hipotecznych. Bywa, że nawet w tak krótkim okresie wahania są znaczne, jak np. dzisiejszy spadek raty kredytu dolarowego. Dlaczego więc rzeczywiste raty płacone przez kredytobiorców wcale się nie zmieniają? Otóż banki modyfikują wysokość rat kredytowych swoich klientów tylko co pewien okres (z reguły 3 lub 6 miesięcy). Kredytometr Comperii ma zaś na celu śledzenie aktualnych trendów rynkowych, które w średnio- i długookresowej perspektywie odbijają się na zmianach wartości spłacanych kredytów hipotecznych.
 

Zmiana wysokości rat kredytów hipotecznych

koszt pieniądza w strefie euro

Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 
Zmiana wysokości średniego oprocentowania kredytów hipotecznych
 
koszt pieniądza w strefie euro
 
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 
 

Zmiana wysokości średnich kursów spłaty kredytów hipotecznych

koszt pieniądza w strefie euro

Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl