Limit hipoteczny w rachunku

2008-01-21 00:00:00

Zaciągając kredyt lub pożyczkę hipoteczną w rachunku osobistym można wykorzystać mechanizm bilansowania, a więc obniżyć wysokość płaconych odsetek.

Kredyt hipoteczny w koncie osobistym działa podobnie jak tradycyjny limit odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Różnica polega na tym, że kredyt zabezpieczony jest na hipotece. W tym przypadku w grę wchodzą więc wyższe kwoty limitów, jednak oprocentowanie jest wyższe niż standardowego kredytu hipotecznego.
Bank Pekao oferuje Eurokonto Hipoteczne Plus. Funkcjonalność konta nie odbiega od innych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych banku. Jego posiadacz może korzystać więc z kart płatniczych, bankomatów czy produktów depozytowych. Kredyt może być zaciągnięty tylko w polskiej walucie, a maksymalny okres jego spłaty wynosi 25 lat. Bank gotowy jest udzielić kredytu na 100 proc. wartości nieruchomości. Spłata następuje na zasadach obowiązujących dla kredytu w rachunku bieżącym. Limit w Eurokoncie Hipotecznym Plus może być przeznaczony na ściśle określony cel, przede wszystkim na zakup mieszkania lub domu.

Niższe odsetki

Jak działa bilansowanie? Załóżmy, że limit wynosi 100 tys. zł. Jeżeli wykorzystamy go od razu w całości, bank naliczać będzie odsetki od całej kwoty. Mechanizm bilansujący w tym przypadku polega na tym, że każda wpłata na konto, np. pensji czy oszczędności, powoduje, że bank naliczać będzie odsetki od niższej kwoty. Jeżeli na konto wpłynie np. 10 tys. zł, bank naliczać będzie odsetki od kwoty 90 tys. zł.
Trzeba jednak pamiętać, że w ofercie Pekao limit zmniejszany jest każdego miesiąca. Pożyczając 100 tys. zł na okres 10 lat, bank podzieli kwotę limitu na 120 równych rat. Dla takich parametrów rata wraz z odsetkami wyniosłaby około 850 zł i o taką kwotę co miesiąc zmniejsza się limit (taką kwotę kredytobiorca musi zapewnić na koncie każdego miesiąca).

Mniejszy limit co dwa lata

MultiBank kusi z kolei pożyczką hipoteczną o nazwie WWJ. Produkt posiada funkcjonalność rachunku osobistego, a uzyskany limit zabezpieczony na hipotece można przeznaczyć na dowolny cel.
Wpływ na spłatę kredytu w Planie Finansowym WWJ ma regularnie wpłacana pensja i inne oszczędności, które pomniejszają zadłużenie. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 20 lat, a zmniejszanie limitu następuje proporcjonalnie co dwa lata. W dwuletnim okresie można dowolnie dysponować pieniędzmi.
Jeszcze większą dowolność w spłacie zadłużenia linii hipotecznej oferuje ING Bank Śląski (Kredytowa Linia Hipoteczna). Limitu nie trzeba spłacać do 50 roku życia kredytobiorcy. Po osiągnięciu tego wieku następuje spłata w ratach kapitałowo-odsetkowych (malejących lub równych). Okres spłaty nie może być jednak dłuższy niż 30 lat i nie może trwać dłużej niż do osiągnięcia przez kredytobiorcę 70 roku życia.
Podobnie jak w MultiBanku, powiązana z rachunkiem osobistym Kredytowa Linia Hipoteczna ING Banku może być przeznaczona na dowolny cel, z wyjątkiem finansowania działalności gospodarczej. Minimalna kwota limitu wynosi 10 tys. zł, a maksymalna wysokość uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy i wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, nie więcej jednak niż 50 proc. jej wartości.

Ile to kosztuje

ING Bank ustala oprocentowanie limitu kredytowego na podstawie jednomiesięcznej stawki WIBOR w okresie dostępności (WIBOR 6m w okresie spłaty) powiększonej o marżę banku. Minimalne oprocentowanie wynosi obecnie 8,98 proc. (stan na dzień 21 stycznia 2008 r.). Za udzielenie pożyczki bank pobiera 1 proc. prowizji, nie mniej niż 400 zł. Trzeba dodatkowo pamiętać o konieczności posiadania w banku rachunku osobistego, który w wersji standardowej kosztuje 6 zł miesięcznie.
W Pekao miesięczny koszt prowadzenia Eurokonta Hipotecznego Plus wynosi aż 20 zł. Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR 1m powiększoną o marżę od 1,5 pkt proc. Minimalne oprocentowanie wynosi więc obecnie 6,94 proc. Prowizja to 1 proc. kwoty kredytu.
W MultiBanku rachunek WWJ prowadzony jest bezpłatnie. Minimalne oprocentowanie wynosi 5,4 proc. (21 stycznia 2008 r.), a za udzielenie kredytu bank inkasuje od 0 do 4 proc. prowizji.

Maciej Bednarek
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl