Leasing firmowy a osobisty

2011-02-15 16:58:59

Nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej, aby wziąć samochód w leasing. Zwykle ograniczamy się do kredytu. Tymczasem może się okazać, że koszty związane z leasingiem będą mniejsze niż w przypadku kredytu.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

Właściciel firmy decydując się na finansowanie środków trwałych przy pomocy leasingu liczy, że będzie to rozwiązanie tańsze niż tradycyjny kredyt a przede wszystkim przyniesie korzyści podatkowe. Co więc skłania prywatne osoby, które nie prowadzą firm do skorzystania z leasingu konsumenckiego? Bo pozwala np. co trzy lata przesiadać się do nowego samochodu.

Nabywca, który jest konsumentem nie odnosi z leasingu żadnych korzyści podatkowych, jak to ma miejsce w przypadku firm. Nie będzie więc można zaliczyć rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu ani też nie odliczymy VAT. Mimo to leasing prywatny może skutecznie konkurować z kredytem samochodowym, również gdy chodzi o koszty związane z jednym i drugim.

Policz i porównaj
Nie można z góry przesądzać, że leasing będzie dla statystycznego Kowalskiego tańszy niż kredyt bankowy. Oferty instytucji finansowych zmieniają się na tyle często, że w konkretnym czasie różnice między oboma produktami mogą być znaczne. Warto pamiętać, że w przypadku gdy decydujemy się na leasing, możemy liczyć na większe upusty przy zakupie samochodu przez leasingodawcę. Zresztą ma to swoje odzwierciedlenie w wysokości opłaty wstępnej oraz comiesięcznych ratach, a wynika z prostego powodu - leasingodawca jest niemal hurtowym klientem dealerów samochodowych, więc jest w stanie wynegocjować korzystniejsze warunki niż indywidualny nabywca.

Szybko i wygodnie

Korzystanie z leasingu jest znacznie wygodniejsze niż z kredytu. Nasza rola sprowadza się właściwie do wyboru konkretnej marki, modelu, koloru, wyposażenia pojazdu itp. Nowy samochód, który otrzymamy będzie już zarejestrowany i ubezpieczony przez firmę leasingową. Firmy leasingowe stawiają mniejsze wymagania klientom. Nie mają tak jak banki ustawowego obowiązku badania zdolności kredytowej klienta.

Niezależnie od rodzaju leasingu jego przedmiot (tu: samochód) stanowi własność firmy leasingowej, stąd nie tylko niepotrzebne, ale niemożliwe byłyby takie zabezpieczenia, jak zastaw rejestrowy czy przewłaszczenie na zabezpieczenie, które za to chętnie stosują banki.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

Tak czy inaczej badane są jednak dochody klienta zainteresowanego leasingiem, a także - dla uproszczenia późniejszej procedury windykacyjnej - odbiera się od niego podpis na wekslu in blanco.

Co gdy ukradną samochód
W takiej sytuacji leasingodawca może żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie leasingodawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

Zatem jeżeli wypłata odszkodowania np. z ubezpieczenia autocasco nie pokryje finansującemu należności związanych z wcześniejszym zakończeniem leasingu, resztę przyjdzie nam dopłacić z własnej kieszeni. Przed zawarciem umowy leasingu warto więc zapytać o możliwość ubezpieczenia się od tego rodzaju straty finansowej.

Czytaj dalej >>


Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl