Kto może dostać kredyt hipoteczny? Cz.1

2013-03-08 12:23:27

Każdy bank ma własne warunki udzielania kredytów. Wśród stawianych kredytobiorcom wymagań znajdziemy nie tylko wystarczającą zdolność kredytową, ale też odpowiednio długi staż pracy. Sprawdziliśmy które banki są w tej kwestii najbardziej liberalne, a które mają najwyższe oczekiwania.

Każdy potencjalny kredytobiorca, zanim podpisze umowę kredytową, zostaje dokładnie sprawdzony przez bank, pod kątem przyszłej wypłacalności. Dlatego podczas procedury przyznawania kredytu, analizowana jest nie tylko wysokość zarobków, ale też ich źródło.

Banki chcą wiedzieć, skąd pochodzą dochody potencjalnych kredytobiorców, aby określić czy są one stabilne. Jest to istotne, ponieważ jeśli klient przestanie otrzymywać swoje wynagrodzenie, prawdopodobnie przestanie też spłacać zobowiązanie wobec banku.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Zatrudnieni na umowie o pracę na czas nieokreślony nie muszą się martwić – wszystkie banki akceptują to źródło dochodów. Różnice pojawiają się natomiast pomiędzy wymaganymi przez banki stażami pracy. Najbardziej liberalny jest w tej kwestii Alior Bank: kredyty hipoteczne są dostępne dla jego klientów już po miesiącu uzyskiwania dochodów na podstawie takiej umowy.

Reszta banków dzieli się na dwa obozy: tych, którzy oczekują minimum trzech miesięcy uzyskiwania dochodów z tego źródła oraz tych wymagających przynajmniej sześciu miesięcy zatrudnienia. W pierwszej grupie znalazły się banki takie jak: Bank Ochrony Środowiska, Kredyt Bank, Bank Millenium, ING Bank Śląski, mBank, MultiBank czy PKO BP. Klienci tych banków, ubiegając się o kredyt hipoteczny mogą sumować kolejne okresy pracy w swoim życiu aby osiągnąć wymagany próg.

Co najmniej trzymiesięcznego zatrudnienia oczekują również Citi Handlowy i BZ WBK. Są to jednak pewne wyjątki. Pierwszy z nich dopuszcza możliwość obniżenia tego wymagania do 1 miesiąca pracy u obecnego pracodawcy, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy występowała ciągłość zatrudnienia. Drugi natomiast nie zgadza się na sumowanie stażu pracy w różnych miejscach – wymagany okres musi być przepracowany u jednego pracodawcy.

Nieco większe wymagania mają: BGŻ, BPH, Credit Agricole, Deutsche Bank, eurobank, Nordea oraz Raiffeisen Polbank. Kredytobiorcy planujący zaciąganie kredytów hipotecznych w tych miejscach muszą mieć przepracowane przynajmniej sześć miesięcy. Wszyscy ci kredytodawcy dopuszczają jednak sumowanie czasu zatrudnienia w różnych miejscach pracy.

Umowa o pracę na czas określony

Za wiarygodne dla banku uznawane jest również zatrudnienie na umowie o pracę na czas określony. To źródło dochodu również jest akceptowane przez wszystkie banki. I tak jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, najmniejsze wymagania ma Alior Bank – kredyt można dostać już po miesiącu pracy (ale z zastrzeżeniem, że do końca umowy zostało nie mniej niż 12 miesięcy).

Trzy miesiące zatrudnienia na tego typu umowie są wystarczające, by starać się o kredyt np. w BOŚ, Banku Zachodnim WBK, PKO Banku Polskim, mBanku i MultiBanku. Takie wymagania ma również BNP Paribas, z zastrzeżeniem jednak, że umowa jest kolejną umową z tym samym pracodawcą, jest zawarta na minimum 5 lat lub wynika ze specyfiki zawodu.

Nieco wyższego stażu pracy – 6 miesięcy – oczekują od kredytobiorców m.in.: Credit Agricole, ING Bank Śląski, Deutsche Bank i Raiffeisen Polbank. Jeśli przynajmniej 3 miesiące z nich są przepracowane u obecnego pracodawcy wniosek o kredyt hipoteczny można też składać w Kredyt Banku i Banku Millenium. Bank BPH wymaga natomiast dodatkowo zaświadczenia od pracodawcy, że umowa będzie kontynuowana. Również Citi Handlowy oczekuje półrocznego doświadczenia, zaznacza jednak, że okres ten można skrócić o połowę w przypadku ciągłości zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy.

Dochody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę na czas określony przez rok stanowią jeden z warunków przyznawania kredytów w eurobanku oraz Nordea Banku. Najbardziej wyśrubowane oczekiwania ma natomiast BGŻ: potencjalny kredytobiorca musi mieć przynajmniej 24 miesiące stażu pracy, z czego 6 miesięcy przepracowane u obecnego pracodawcy.
Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

Gabriela Drzymalska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam