Tania pożyczka firmowa nie musi być skomplikowana. Skorzystaj z kalkulatora rat i porównaj koszty kredytów dla firm bez zabezpieczeń majątkowych i bez poręczeń, oferowanych przez wiodące banki.

Kredyty dla firm bez zabezpieczeń

Porównaj wszystkie kredyty dla firm w jednym miejscu

Kredyty dla firmKredyty inwestycyjneKredyty gotówkowe dla firmKredyty obrotoweKredyty dla firm bez zabezpieczeńKredyty dla firm na oświadczenieKredyty dla nowych firmKredyty dla firm z niską prowizją
Comperia Doradca KDF
Kredyt dla firm z Comperia Doradca

Wybieramy kredyty

Skontaktuj się z doradcą, który wybierze dla Ciebie najlepszą ofertę.

  • Za dużo ofert? Którą wybrać?
  • Bez prowizji czy z niższym oprocentowaniem?

Oferta sponsorowana

Sprawdź
Porównaj produkty
Znaleźliśmy dla Ciebie 16 ofert
Sortowanie:
Nest Bank
BIZnest Kredyt w Ratach - Przedsiębiorca
Prowizja: 1 995 złWaluta: PLNOkres: 6 miesięcy - 8 lat
Do porównaniaSzczegóły

Marża: od 0,1%

Darmowa porada
Nest Bank
BIZnest Kredyt w Ratach - Profesjonalista
Prowizja: 1 995 złWaluta: PLNOkres: 6 miesięcy - 8 lat

Marża: od 0,1%

Darmowa porada
Alior Bank
Kredyt w rachunku bieżącym
Prowizja: 0 złWaluta: PLN, EUR, USD, CHF, GBPOkres: maks. 2 lata

Marża: od 1,5%

Alior Bank
Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
Prowizja: 150 złWaluta: PLN, EUR, USD, CHF, GBPOkres: maks. 2 lata

Marża: od 1,5%

PKO Bank Polski
Kredyt obrotowy MSP
Prowizja: 750 złWaluta: PLN, EUR, USD, CHFOkres: maks. 3 lata
Do porównaniaSzczegóły

Marża: od 2,39%

Alior Bank
Nieodnawialny kredyt na finansowanie bieżącej działalności
Prowizja: 500 złWaluta: PLNOkres: maks. 3 lata

Marża: od 3,5%

Alior Bank
Biznes Kredyt
Prowizja: 0 złWaluta: PLNOkres: 10 miesięcy - 10 lat

Marża: od 4,55%

Darmowa porada
mBank
Pożyczka dla firm z kodem CELE
Prowizja: 0 złWaluta: PLNOkres: 3 miesiące - 7 lat
Do porównaniaSzczegóły

Marża: 5,5% - 5,9%

Bank Millennium
Kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla firm z segmentu Biznes
Prowizja: 1 000 złWaluta: PLNOkres: 1 rok - 3 lata
Do porównaniaSzczegóły

Marża: negocjowalna

Darmowa porada
Bank Millennium
Kredyt gotówkowy w PLN dla firm z segmentu Biznes
Prowizja: 2 500 złWaluta: PLNOkres: 6 miesięcy - 6 lat
Do porównaniaSzczegóły

Marża: negocjowalna

Darmowa porada
Pokaż więcej ofert

Legenda:Ocena danego banku na podstawie średniej ocen zebranej od naszych klientów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy

Kredyty firmowe bez zabezpieczeń

Ustanowienie zabezpieczenia spłaty rat jest sposobem na ograniczenie ryzyka, jakie ponosi bank, pożyczając pieniądze kredytobiorcy. Jeśli przedsiębiorca przestanie regulować swoje zobowiązania kredytowe, bank – po dopełnieniu formalności – będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia z zabezpieczenia. Oznacza to, że będzie mógł np. sprzedać obciążony przedmiot, a uzyskane pieniądze pokryją dług przedsiębiorcy (pożyczony przez niego kapitał wraz z odsetkami i innymi opłatami, np. kosztami windykacji).

Choć obowiązek ustanowienia zabezpieczenia kredytobiorcy najczęściej poczytują jako uciążliwy i kosztowny, to wiąże się on również z przywilejami. Im solidniejsze zabezpieczenie przedstawi przedsiębiorca, tym lepsze warunki kredytu (niższą marżę i prowizję) może otrzymać.

Mimo często nieco wyższej ceny kredyt bez zabezpieczeń jest najwygodniejszą formą finansowania bankowego. Brak zabezpieczeń to mniej formalności i oszczędność czasu.

Zabezpieczenie na przedmiocie umowy (samochodzie, nieruchomości, maszyn produkcyjnych) ma dodatkową wadę: ogranicza swobodę dysponowania tą rzeczą. Choć jej właścicielem ciągle pozostaje kredytobiorca, to bez zgody banku nie może sprzedać danego przedmiotu. Ewentualna transakcja zbycia będzie się mogła odbyć dopiero po uzyskaniu zgody kredytodawcy przy jednoczesnym przeniesieniu zabezpieczenia na inny przedmiot.

Podział zabezpieczeń kredytowych

Podstawowy podział zabezpieczeń kredytowych obejmuje zabezpieczenia osobiste i rzeczowe.

Zabezpieczenia osobiste charakteryzują się tym, że za długi kredytobiorcy względem wierzyciela (banku) odpowiada inna osoba (np. poręczyciel, ubezpieczyciel).

Zabezpieczenia majątkowe dają bankom możliwość zaspokojenia roszczeń z posiadanego przez kredytobiorcę majątku (firmowego lub prywatnego).

Forma wymaganego zabezpieczenia zależy m.in. od przeznaczenia kredytu, pożyczanej kwoty, okresu spłaty i kondycji finansowej przedsiębiorcy.

Rodzaje zabezpieczeń osobistych

WEKSEL IN BLANCO

Zawierając umowę kredytową, przedsiębiorca może podpisać weksel in blanco, który zobowiązuje go do zapłaty wpisanej na wekslu kwoty na rzecz posiadacza wierzyciela. W momencie wystawiania weksla nie ma na nim jednak wymienionej kwoty należności. Tę może uzupełnić sam bank w momencie, w którym zajdą okoliczności (wymienione w deklaracji wekslowej) uprawniające wierzyciela do wykorzystania weksla.

Wystawionego weksla nie można anulować w sposób inny niż zniszczenie. Dokument ten nie traci ważności, dlatego istotne jest, by po całkowitej spłacie kredytu, odebrać go od banku i zniszczyć, aby nie dostał się w niepowołane ręce.

PORĘCZENIE CYWILNE

To jedna z najprostszych i najpopularniejszych form zabezpieczeń, stosowana głównie w przypadku kredytów na niewysokie kwoty.

W ramach tego zabezpieczenia kredytobiorca wyznacza osobę trzecią, która będzie odpowiadała za jego ewentualne długi swoim majątkiem.

Przyjmując rolę żyranta, poręczyciel zobowiązuje się do regulowania należności kredytowych w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie płacić raty.

Zależnie od zapisów umowy, bank może w pierwszej kolejności mieć obowiązek próbowania ściągnięcia wierzytelności z majątku kredytobiorcy, a w przypadku porażki, uciec się do wezwania żyranta do zapłaty należności.

Żyrant może odpowiadać swoim majątkiem do pełnej wysokości długu (kapitału wraz z odsetkami i innymi opłatami kredytowymi) lub tylko do ustalonej w umowie kwoty.

AWAL (PORĘCZENIE WEKSLOWE)

To dodatkowe zabezpieczenie, stosowane do poręczenia kredytowego i weksla in blanco.

Po ustanowieniu żyranta i wypełnieniu weksla in blanco przez kredytobiorcę wyznaczony przez niego poręczyciel może zostać proszony przez bank do podpisania weksla kredytobiorcy. W ten sposób staje się solidarnie odpowiedzialny za realizację zobowiązania wekslowego do jego pełnej kwoty lub wskazanego limitu (zależnie od ustaleń).

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Cesje wierzytelności najczęściej stosuje się do umów polis na życie do kredytów hipotecznych.

Na mocy umowy cesji wierzytelności na zabezpieczenie kredytobiorca zobowiązuje ubezpieczyciela do tego, by ewentualne odszkodowanie z polisy wypłacił bezpośrednio bankowi. Środki te zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone przez bank na spłatę zadłużenia kredytobiorcy.

GWARANCJA BANKOWA

Na mocy gwarancji bankowej gwarantem wobec instytucji udzielającej przedsiębiorcy kredytu staje się inny bank. Gwarancje tego typu są stosowane wówczas, gdy firma nie posiada stosowanego majątku, który mógłby zostać ustanowiony jako zabezpieczenie, oraz nie ma możliwości wyznaczenia poręczyciela.

Szczególną formą gwarancji są gwarancje de minimis, udzielane przez BGK.

Gwarancje bankowe są płatne.

Rodzaje zabezpieczeń osobistych

PEŁNOMOCNICTWO DO KONTA BANKOWEGO

Dzięki pełnomocnictwu do rachunku klienta bank może samodzielnie pobierać pieniądze z jego konta na spłatę rat kredytu. Opcja automatycznej spłaty jest zwykle związana z obowiązkiem kredytobiorcy zapewniania regularnych wpływów pieniężnych na konto, w wysokości określonej w umowie.

BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKU

Blokada najczęściej obejmuje określoną w umowie kwotę, zdeponowaną na rachunku bieżącym przedsiębiorcy, prowadzonym przez bank-kredytobiorcę.

Mechanizm ten polega na zamrożeniu środków na koncie firmowym na czas trwania umowy kredytowej. Jeśli przedsiębiorca przestanie spłacać raty, bank będzie mógł pobrać należność z limitu blokady. Zwolnienie zablokowanych pieniędzy następuje dopiero po spłacie kredytu.

ZASTAW REJESTROWY

Na mocy ustanowienia zastawu rejestrowego wierzyciel zyskuje prawo dochodzenia roszczeń z przedmiotu, na którym widnieje obciążenie. Kredytobiorca, będący w praktyce właścicielem przedmiotu, przez cały okres obowiązywania zastawu może korzystać ze swojej własności.

Ustanowienie zastawu odbywa się poprzez wpisanie go do rejestru zastawów, prowadzonego przez sąd rejonowy.

Przedmiotem zastawu mogą być ruchomości (samochody, urządzenia, towary, produkty) lub prawa majątkowe (wierzytelności, udziały, papiery wartościowe).

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE

Wraz z zastawem rejestrowym przewłaszczenie na zabezpieczenie do dwie najpopularniejsze formy zabezpieczania spłaty kredytów samochodowych. Przewłaszczenie od zastawu różni się tym, że w przypadku pierwszego z nich własność przedmiotu zostaje przeniesiona na kredytodawcę. Umowa przewłaszczenia zobowiązuje wierzyciela do przewłaszczenia prawa własności z powrotem na dłużnika po dokonaniu przez niego spłaty należności.

Wariantem przewłaszczenia jest przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym, które polega na przeniesieniu własności przedmiotu na wierzyciela na okres całkowitej spłaty kredytu. W chwili uregulowania zadłużenia prawo własności przedmiotu automatycznie wraca do kredytobiorcy.

HIPOTEKA (UMOWNA) NA NIERUCHOMOŚCI

Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości polega na wpisaniu w jej księdze wieczystej obciążenia na rzecz kredytodawcy. Właścicielem nieruchomości pozostaje kredytobiorca i może nią swobodnie rozporządzać z wyjątkiem sprzedaży. Zbyć obciążony dom czy mieszkanie można dopiero po zdjęciu hipoteki za zgodą banku.